Wicepremier Piechociński: OZE szansą dla Polski

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

oze

- Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne kraju, tworzy miejsca pracy oraz obniża emisyjność gospodarki – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas konferencji: „Rozwój odnawialnych źródeł energii szansą dla Polski”, która odbyła się 27 listopada 2013 r. w MG.

Wicepremier Piechociński podkreślił, że dzięki odpowiednim zapisom „Polityki Energetycznej Polski do 2050 r.” możliwe będzie oparcie sektora na odnawialnych źródłach energii. Pozwoli to również na efektywne gospodarowanie złożami paliw kopalnych, które ulegają wyczerpaniu. – Teraz podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski są krajowe zasoby węgla. W kolejnych dziesięcioleciach będzie to OZE, a więc biomasa, biogaz, energia słoneczna i energia wiatrowa na lądzie i morzu - wyjaśnił.

Zaznaczył jednak, że przejście z energetyki węglowej w kierunku nieemisyjnej, opartej o OZE czy atom, to długotrwały proces, który wymaga dobrej strategii politycznej, gospodarczej, zapewnienia odpowiednich podstaw prawnych oraz źródeł finansowania. – Energetyka jest branżą niezwykle mocno oddziaływującą na wszystkie dziedziny naszego życia. Dlatego wszelkie zmiany w tym sektorze należy przygotowywać z odpowiednią starannością i wyprzedzeniem – powiedział wicepremier.

Wicepremier Przypomniał ponadto, że obecnie trwają konsultacje projektu ustawy o OZE, które będzie stanowić fundament prawny dla realizacji polityki energetycznej w tym zakresie. – Wydłużyliśmy ich termin do 29 listopada br., aby każda zainteresowanym zagadnieniami OZE mógł zgłosić swoje uwagi, także w systemie konsultacji on-line – dodał.
Źródło: Ministerstwo Gospodarki