Rada Ministrów przyjęła 23 lipca rozporządzenie w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych (NCW) na lata 2013-2018.Zawartość biokomponentów wzrośnie do 8,5%

Rozporządzenie zobowiązuje przedsiębiorców, sprzedających, zbywających w innej formie lub zużywających na własne potrzeby paliwa i biopaliwa ciekłe do stosowania określonej w NCW ilości biokomponentów. W latach 2014–2016 będzie to poziom obowiązujący w bieżącym roku czyli 7,1%. Na lata 2017 i 2018 planowana jest zawartość 7,8% i 8,5%.

Wejście w życie nowego przepisu może wpłynąć na zwiększenie ilości stanowisk pracy w branży, a także zagospodarowania terenów pod uprawy energetyczne. Większy udział biopaliw produkowanych w Polsce przyczynia się do zwiekszenia samodzielności energetycznej kraju a ponadto do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
Źródło: Ministerstwo Gospodarki