Więcej środków w programie Mój Elektryk

Program Mój Elektryk jest jednym z przełomowych mechanizmów wsparcia rozwoju elektromobilności w Polsce. Jedną z dostępnych opcji jest skorzystanie z dopłat do leasingu pojazdów zeroemisyjnych. NFOŚiGW zaakceptował wniosek BOŚ Banku o zwiększenie puli środków finansowych, które ostatecznie sięga już 250 mln zł.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Złożony wniosek dotyczył zwiększenia alokacji środków w tzw. ścieżce leasingowej o 50 mln zł. NFOŚiGW wyraził zgodę, co jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie firm, ale i osób fizycznych.

Zwiększenie w zaledwie nieco ponad rok puli środków na realizację tzw. ścieżki leasingowej programu z początkowych 20 mln zł do 250 mln zł obecnie jest tego najlepszym potwierdzeniem

powiedział dr hab. Emil Ślązak, prof. SGH, p.o. prezesa BOŚ.

Pierwotnie w ramach ścieżki leasingowej do dyspozycji BOŚ było 20 mln zł. W marcu 2022 r. Narodowy Fundusz zdecydował o zwiększeniu tej puli o 80 mln zł. Następnie, na koniec lipca ubiegłego roku, została ona zasilona dodatkowymi 100 mln zł. Dzięki ostatniej decyzji Funduszu, łączna wartość środków przeznaczonych na dopłaty wzrosła do 250 mln zł.

Ile złożono wniosków?

BOŚ Bank informuje, że od początku realizacji programu do BOŚ w ramach ścieżki leasingowej wpłynęło już ponad 5700 wniosków o dotacje o łącznej wartości niemal 184 mln zł. NFOŚiGW zaakceptował dotychczas dotacje do leasingu ponad 4900 pojazdów na sumaryczną kwotę prawie 160 mln zł, z czego blisko 3800 szt. (101 mln zł) dotyczyło samochodów osobowych, a niemal 1100 szt. (58 mln zł) pojazdów dostawczych.

Przypomnijmy, że dotacje dla osób fizycznych obsługuje bezpośrednio NFOŚiGW, natomiast ścieżka leasingowa jest realizowana przez BOŚ Bank od listopada 2021 r. Mój Elektryk to program bezpośrednich dopłat dla osób fizycznych, przedsiębiorców, jak i jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni i rolników. Wsparcie dla osób fizycznych może wynieść do 27 tys. zł w przypadku dużych rodzin, a dla firm i organizacji nawet 70 tys. zł. W ramach programu przewidywana jest możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie lub leasingu nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, N1, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych.

Program Mój Elektryk jest jednym filarów wsparcia rozwoju elektromobilności w Polsce. Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, w grudniu 2022 r. w Polsce zarejestrowanych było łącznie 64 705 osobowych i użytkowych samochodów z napędem elektrycznym.

Źródło: BOŚ Bank/Sejm

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia