Wiedeńskie ciepło i prąd z biomasy leśnej. Elektrociepłownia na zrębki drzewne w Simmering

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

glowne

Drewno jest bardzo powszechnym źródłem biomasy – od zarania dziejów używano go do wytwarzania ciepła. Dzisiaj popularne stało się współspalanie biomasy w elektrowniach konwencjonalnych, a także wykorzystanie jej w autonomicznych instalacjach. Przykładem dużej elektrociepłowni wykorzystującej biomasę leśną jest instalacja w Simmering – dzielnicy Wiednia.

Wiedeński sposób na energię

Wiedeń to bez wątpienia jedna z piękniejszych europejskich stolic, dziedzictwo kulturowe starego kontynentu, doskonały przykład miasta z przeszłością, które dba o przyszłość – także tę energetyczną i ekologiczną – poprzez wdrażanie od paru lat nowych technologii. Zamiast węgla wykorzystuje się tutaj efektywniejsze i bardziej ekologiczne paliwo – gaz ziemny. Dodatkowe zainteresowanie Odnawialnymi Źródłami Energii, takimi jak biomasa, wiatr, woda czy Słońce, a także – na co szczególnie należy zwrócić uwagę – bardzo dobrze rozwinięta gospodarka odpadami i samo ich energetyczne wykorzystanie (w mieście istnieją cztery spalarnie), sprawia, że miasto można nazwać przyjaznym środowisku. 

Elektrociepłownia na biomasę drzewną w Simmering

Od 2006 roku w Wiedniu działa jedna z największych w Europie elektrociepłowni na biomasę (Biomasse Kraftwerk). Simmering – dzielnica, w której znajduje się obiekt – to energetyczne serce Wiednia. Doskonałe połączenie z węzłem komunikacyjnym (kolej, autostrada), a także baza wyszkolonych fachowców zarówno technicznych, jak i managerów z pobliskiej elektrowni gazowej sprawiły, że lokalizację uznano za idealną dla tego typu przedsięwzięcia.

Drzewo – drewno – zrębki, czyli parę słów o paliwie

Materiałem wsadowym w elektrociepłowni są zrębki drzewne, których w kraju jest pod dostatkiem. 15% całości obszarów leśnych należy do Austriackich Lasów Państwowych, które ściśle współpracują z elektrownią Simmering, a także prywatnymi spółkami leśnymi, regulując dostawę biomasy dla celów energetycznych. Przygotowanie zrębków odbywa się w wiedeńskiej dzielnicy Albern, gdzie znajduje się stacja do przeróbki biomasy drzewnej – zarówno na drewno budulcowe, jak i zrębki.

Jak to wszystko działa?

Zrębki drzewne dostarczane są ciężarówkami i pociągami, a następnie rozładowywane do zbiorników paliwa. Po oddzieleniu metali i zbędnych materiałów drewno tymczasowo składowane jest w silosach lub transportowane bezpośrednio do komory, w której następuje spalanie. Spaliny o wysokiej temperaturze powstałe w kotle podgrzewają wodę znajdującą się w wymiennikach ciepła, zamieniając ją w parę. Jest ona następnie przekazywana na łopatki turbiny upustowo-kondensacyjnej, gdzie następnie rozpręża się przekazując energię na wał generatora produkującego energię elektryczną.

Wybór urządzeń był nastawiony na osiągnięcie jak najlepszego efektu ekologicznego – tak jak w każdej elektrowni konwencjonalnej znajdują się tutaj systemy odsiarczania i odazotowania spalin. Dzięki zastosowaniu systemu oczyszczania spalin, redukuje się najbardziej szkodliwe substancje powstające w procesie spalania takie jak: pyły, popioły, tlenki siarki i azotu oraz korodujące kwasy HCl i HF, a zatem instalację można nazwać przyjazną dla środowiska.

Dominika Nowicka

 

Cały artykuł dostępny w GLOBEnergia 6/2010:

art str 1
art str 2