Na podpis Prezydenta czeka ustawa, dzięki której inwestorzy będą mogli ubiegać się o podwyższoną premię termomodernizacyjną, premie remontowe dla gmin oraz dodatkowe wsparcie dla budynków z wielkiej płyty. Sejm we wczorajszym posiedzeniu odrzucił poprawkę Senatu, która rozszerzała katalog lokali, których remont uprawniałby do uzyskania premii remontowej przez gminę lub spółkę należącą w 100% do samorządu gminnego o towarzystw budownictwa społecznego oraz lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.

W prostych słowach oznacza to, że Towarzystwa Budownictwa Społecznego nie mogą ubiegać się o przyznanie premii remontowej.

Budynki wielorodzinne

Jak mówi minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, bardzo duża liczba budynków wielorodzinnych, bo około 40 procent wymaga termomodernizacji. Inną ważną kwestią jest powietrze, którym oddychamy. Według minister, zmiany pozwolą na zmniejszenie zanieczyszczeń pochodzących z przestarzałych systemów ogrzewania. Premiowane będą inwestycje, które prowadzą do gruntownej poprawy charakterystyki energetycznej budynków.

Premia remontowa dla gmin

W ustawie przewidziano premie remontowe dla gmin, w wysokości 50% wartości realizowanych przedsięwzięć remontowych w budynkach, w których znajdują się lokale komunalne. W przypadku, gdy budynki komunalne wpisane są do rejestru zabytków lub znajdują się na terenie wpisanym do tego rejestru, premia będzie wynosić 60% kosztów przedsięwzięcia.

Sejm nie przyjął proponowanej przez Senat poprawki o dołączeniu do listy lokali należących do towarzystw budownictwa społecznego oraz lokali pozostających w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.

Wsparcie dla właścicieli budynków z wielkiej płyty

Premie obejmą też bloki z wielkiej płyty. Trafią one na wzmocnienie połączeń między warstwą fakturową a warstwą konstrukcyjną w płytach wielowarstwowych, za pomocą metalowych kotew. Premie będą przyznawane w przypadku prowadzenia przez inwestora prac termomodernizacyjnych. Wartość premii wyniesie 50% kosztów zakupu i montażu kotew. Przeprowadzenie takich robót zwiększa bezpieczeństwo użytkowania budynków z wielkiej płyty. Zwłaszcza w sytuacji, gdy montowane są nowe warstwy ocieplenia, które są dodatkowym obciążeniem dla łączników elementów płyty wielowarstwowej. Zgodnie z szacunkami, do 2029 r. wzmocnionych zostanie ok. 2 tys. bloków z wielkiej płyty.

Większa premia termomodernizacyjna przy montażu mikroinstalacji OZE

Gdy inwestor, który realizuje termomodernizację, zdecyduje się na montaż mikroinstalacji OZE do produkcji energii elektrycznej (np. paneli fotowoltaicznych), może ubiegać się o podwyższoną premię termomodernizacyjną. W takich przypadkach premia zostanie zwiększona z 16% do 21% kosztów przedsięwzięcia.

Uproszczenia w naliczaniu premii termomodernizacyjnej

Premia wyniesie 16% kosztów inwestycji (obecnie jest to przeciętnie ok. 12,5%). Sposób obliczania premii termomodernizacyjnej zostanie uproszczony. Nie będzie – dotychczas obowiązującego – warunku, który ogranicza wysokość premii do 2-krotności rocznych oszczędności. Ma to zachęcić beneficjentów do realizacji kompleksowych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, nawet jeżeli w takim przypadku okres zwrotu z inwestycji będzie dłuższy.

Poprawa dostępności premii kompensacyjnej – możliwość wypłaty w ratach

Obecnie premie kompensacyjne przyznaje BGK jeden raz. Zgodnie z ustawą, premia będzie przyznawana wraz z postępami przedsięwzięcia remontowego. Wypłata w ratach – maksymalnie czterech – poprawi płynność finansową odbiorcy wsparcia.

Redakcja GLOBEnergia