Większe dotacje w programie Mój Prąd 4.0! Beneficjenci otrzymają wyrównanie do wyższej kwoty!

Minister Anna Moskwa poinformowała podczas konferencji stron porozumień sektorowych, że obecna edycja Mój Prąd 4.0 zostanie zaktualizowana. Od 15 grudnia będzie można skorzystać z większych dopłat do mikroinstalacji fotowoltaicznych i magazynów energii. Zmiany są odpowiedzią na inflację gospodarczą oraz rosnące koszty montażu urządzeń. Co z osobami, które skorzystały już z dofinansowania w ramach czwartej edycji?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

To już pewne! Beneficjenci programu Mój Prąd skorzystają z większych dotacji do urządzeń takich jak mikroinstalacja fotowoltaiczna oraz magazyny energii. Przypomnijmy, że program jest realizowany od kwietnia 2022 roku. W czwartej edycji programu Mój Prąd mogą uczestniczyć inwestorzy, którzy są rozliczani w systemie net-billing.

Mój Prąd - poziom dofinansowań przed zmianami

Przypomnijmy, że według obecnych założeń maksymalne dofinansowanie na mikroinstalacje wraz z magazynami energii może sięgnąć nawet 20 500 zł. Dla nowych prosumentów wchodzących w system net-billingu do samej instalacji fotowoltaicznej przewidziano dofinansowanie w wysokości maks. 4 000 zł. W przypadku, gdy prosument zdecyduje się na dodatkowe inwestycje zwiększające autokonsumpcję, dofinansowanie do fotowoltaiki może wynieść 5 000 zł. Oprócz tego można uzyskać środki w wysokości do 5 000 zł na magazyn ciepła lub 7 500 zł na magazyn energii elektrycznej.

Dodatkowe 3 000 zł można otrzymać przy zainstalowaniu systemów HEMS/EMS, ale tylko pod warunkiem zakupu magazynu energii elektrycznej bądź ciepła. Tak jak w poprzednich edycjach programu, kwoty dofinansowania nie mogą przekraczać 50 proc. poniesionych kosztów. Jeśli prosument otrzymał już dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, ale zakłada rozbudowę systemu o wymienione elementy i przechodzi na net-billing, również może liczyć na wsparcie finansowe. W takiej sytuacji dodatkowa dotacja na instalację fotowoltaiczną wynosi 2 000 zł.

Ile osób skorzystało z programu Mój Prąd 4.0?

W październiku Ewelina Steczkowska, rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformowała naszą redakcję, że na dzień 3 października 2022 roku do godz. 17 wpłynęło 11 489 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 62 mln zł. Beneficjent programu Mój Prąd 4.0 oczekuje średnio ok. 90 dni od poprawnie złożonego wniosku do wypłaty dofinansowania.

Mój Prąd - zmiany od połowy grudnia 2022 r.

W połowie grudnia dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych zostanie zwiększone o 2 000 zł do poziomu 6 000 w przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV, lub do 7 000 zł w przypadku instalacji fotowoltaiki z dodatkowymi urządzeniami. Podwyższono też dotacje do magazynów energii, dofinansowanie do magazynów ciepła oraz systemu HEMS/EMS nie ulega zmianie.

W przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, dofinansowanie wyniesie:

  • do mikroinstalacji - nie więcej niż 7 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych).
  • do magazynu energii - nie więcej niż 16 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych).

Co z osobami, które złożyły już wnioski w Mój Prąd 4.0?

Pojawia się pytanie o to, czy osoby, które już złożyły wnioski w programie od kwietnia 2022 roku będą mogły skorzystać z nowych dotacji. Okazuje się, że tak. NFOŚiGW informuje, że wnioskodawcy, którzy otrzymali już wypłatę dofinansowania w ramach Mój Prąd 4.0 w poprzedniej wysokości nie będą musieli składać nowego wniosku.

Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.

Informuje NFOŚiGW
Zmiany w programie Mój Prąd 4.0. O ile wzrośnie dofinansowanie od 15 grudnia 2022 roku?
Źródło: mojprad.gov.pl

Wydłużony termin w programie

Według pierwotnych założeń, Program Mój Prąd miał zakończyć się w grudniu 2022 roku. Rząd dokonuje zmian także w tym obszarze. Nabór wniosków trwający od dnia 15 kwietnia 2022 roku został przedłużony do 31 marca 2023 roku.

Czy nowy poziom dotacji jest realną pomocą w dobie inflacji? Ocenia ekspert

Od wielu miesięcy branża OZE apelowała do rządu o dostosowanie poziomu dotacji do zmieniających się warunków gospodarczych tj. rosnącej inflacji i rosnących kosztów montażu systemów PV jak i materiałów. Wyższe dotacje są więc dobrym sygnałem dla branży. Ale czy ich poziom oznacza realną pomoc dla inwestorów w dobie inflacji?

Więcej na ten temat dowiecie się w kolejnym Przeglądzie Redakcyjnym portalu GLOBENERGIA. Link do kanału na YouTube jest dostępny TUTAJ.

Źródło: mojprad.gov.pl

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia