Większe środki na rozwój geotermii w Polsce!

Konieczność rozwoju odnawialnych źródeł energii dotyczy nie tylko fotowoltaiki, czy energetyki wiatrowej, ale również innych źródeł energii. Jednym z nich jest geotermia - jedno z najbardziej stabilnych wśród źródeł OZE, ale którego rozwój wymaga jednak ogromnych nakładów finansowych oraz szczegółowych badań przed podjęciem ostatecznej decyzji o inwestycji. W realizacji może pomóc dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które właśnie zostało zwiększone!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Geotermia - rura ciepłownicza

W okresie od 15 kwietnia do 30 września 2020 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadził nabór wniosków w programie priorytetowym NFOŚiGW „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”, którego celem jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w wykonywaniu prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych, umożliwiających wykorzystanie pozyskanego ciepła lub energii do ogrzewania. Program powinien pozwolić na uzyskanie lepszych efektów w zakresie rozwoju geotermii w Polsce przy mniejszych nakładach finansowych i obniżeniu ryzyka. Dzięki programowi w pierwszym naborze wsparcie o łącznej kwocie 229,2 mln zł otrzymało 15 gmin lub miast: Dębno, Gąsawa, Głuszyca, Gniezno, Inowrocław, Jasienica, Łowicz, Oława, Otwock, Piastów, Smyków, Trzebnica, Wągrowiec, Wołomin i Żyrardów.

Pod koniec 2021 roku informowaliśmy, że 3 stycznia ruszy drugi konkurs w ramach programu, a jego budżet wyniesie 70 mln zł.

W środę 11.05.2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że budżet całego programu zostanie zwiększony z 300 do 480 mln zł, a więc aż o 180 mln. Tym samym budżet trwającego naboru wzrośnie z 70 do 250 mln zł. Przedłużony zostanie też termin składania wniosków i zamiast 30 czerwca zakończy się 30 września tego roku. 

Nowe środki w programie „Udostępnianie wód termalnych w Polsce", źródło: NFOŚiGW

W ramach programu pierwszy odwiert badawczy finansowany jest w 100 procentach w formie dotacji. Jak zaznaczył wiceminister klimatu i środowiska, Główny Geolog Kraju - Piotr Dziadzio, resort ma świadomość, że prace na nieudokumentowanym jeszcze złożu wód termalnych stanowią spore ryzyko finansowe dla samorządów.

Poprzez pełne, bezzwrotne wsparcie ograniczamy to poczucie niepewności, co ma kluczowe znaczenie dla gmin w podejmowaniu decyzji o inwestycjach geotermalnych. A zainteresowanych stale przybywa, co wynika z rozpoznania budowy geologicznej i potwierdzonych zasobów wód termalnych wykonanymi już otworami. Daje to podstawę twierdzenia, że gorącą wodę z wnętrza ziemi można w Polsce czerpać nie tylko na Podhalu, gdzie geotermia jest już dobrze rozwinięta, lecz także na rozległym pasie ciągnącym się od Pomorza Zachodniego aż po Góry Świętokrzyskie  – powiedział wiceszef resortu. 

Pozytywną informację dotyczącą zwiększenia środków finansowych w programie przekazała Minister Klimatu - Anna Moskwa, w Sieradzu, gdzie w latach 2018-2019 wykonano odwiert badawczy finansowany ze środków NFOŚiGW, a obecnie trwa tam budowa nowoczesnej ciepłowni geotermalno-biomasowej. Miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo, gdyż Sieradz stanowi dobry przykład pomyślnego inwestowania w geotermię nie tylko na Podhalu.

Geotermia w Sieradzu

Sieradzki samorząd otrzymał ze środków NFOŚiGW prawie 10,5 mln zł dotacji. Dzięki tym środkom rozpoznano i udokumentowano zasoby wód geotermalnych poprzez wykonanie otworu badawczego Sieradz GT-1 o głębokości 1505 m. Obiecujący wynik w postaci wydajności złoża na poziomie 249 m3/h oraz wody o temperaturze 51,8 st. C dał podstawę do kontynuacji rozwoju geotermii w tym miejscu. Efektem tego jest budowa ciepłowni geotermalno-biomasowej wraz z otworem zatłaczającym Sieradz GT-2 oraz – dodatkowo – budowa modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt, który w okresie grzewczym, wesprze ciepłownię produkując energię ze zrębków.

Geotermia w Polsce

Jak podaje NFOŚiGW, potencjał geotermalny Polski obejmuje niemal połowę obszaru naszego kraju. Dzięki geotermii zyskujemy bezemisyjną energię, produkowaną stabilnie i niezależnie od pory roku. Ma to bardzo duże znaczenie w kontekście konieczności przeprowadzenia transformacji energetycznej i pokazuje potrzebę rozwoju tego źródła energii. Warto wiedzieć, że tylko od początku 2022 r. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG – PIB) wydał gminom 150 wstępnych opinii w zakresie występowania i możliwości zagospodarowania wód termalnych na wskazanych lokalizacjach, przy czym 65 z nich uzyskało pozytywne rekomendacje Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W latach 1995-2022 NFOŚiGW udzielił wsparcia 46 projektom polegającym na poszukiwaniu i ocenie zasobności podziemnych złóż gorącej wody w łącznej kwocie 583,5 mln zł. 

Warto dodać, że Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku przewiduje stopniowy wzrost znaczenia geotermii szczególnie w ciepłownictwie systemowym. 

Źródło: NFOŚiGW

Zobacz również