Eksperci EUPD Research wskazują, że silną pozycję na rynku w Polsce mają lokalne hurtownie i producenci PV. Oczekuje się, że w nadchodzących latach konkurencja znacznie wzrośnie. W badaniu wzięło udział 101 polskich firm instalacyjnych.

Większość ankietowanych instalatorów nabywała moduły fotowoltaiczne za pośrednictwem wyspecjalizowanych hurtowni fotowoltaicznych. Wynik ten odnosi się zarówno do instalatorów wykonujących duże ilości instalacji, jak i małe. W rzeczywistości ponad dwie trzecie (69 proc.) dużych instalatorów zakupiło swoje moduły za pośrednictwem wyspecjalizowanych hurtowni fotowoltaicznych, a połowa (50 proc.) mniejszych instalatorów podjęło tą samą decyzję.

Wykres: EUPD Research

Jak zauważa EUPD Research, kontrastuje to z modelami zamówień na bardziej dojrzałych rynkach fotowoltaicznych, takich jak Hiszpania i Włochy, gdzie producenci PV rozwijają partnerstwa z lokalnymi instalatorami w celu zwiększenia marż i oferowania elastycznych rozwiązań kredytowych. Z bardziej szczegółowej analizy wynika, że ​​w pierwszej ósemce największych hurtowni znajduje się sześć polskich podmiotów, z których jeden prowadzi w rankingu zawartym w raporcie Global PV Installer Monitor 2020/2021.

Podobny trend można również zauważyć, biorąc pod uwagę marki modułów, które większość polskich instalatorów ma w swoim portfolio. Większość polskich instalatorów posiada w swojej ofercie moduły światowych marek, jednak jak wskazuje EUPD Research, dwóch lokalnych producentów modułów ma silną pozycję na polskim rynku.

Instalatorzy są zaniepokojeni wysokimi cenami modułów dziesięciu najlepszych marek na rynku fotowoltaicznymi. Eksperci przewidują, że w segmencie mikroinstalacji fotowoltaicznych nastąpi szybki rozwój konkurencji w nadchodzących latach.

Ponad pół miliona prosumentów

Dynamiczny rozwój segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce wynika z oferowanych przez rząd programów dotacyjnych. Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie segment mikroinstalacji fotowoltaicznych. Kwotę alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania przewidziano na poziomie do 1,1 mld  zł. Dotychczas wnioskodawcy mogli ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł.

Program przełożył się na popularność inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne. Najwięcej prosumentów w Polsce stanowią właściciele instalacji PV, a ich liczba przekroczyła 507 972 w marcu 2021 roku.  Łączna moc zainstalowana w instalacjach wyniosła 3293,8 MW. W tym samym miesiącu wyprodukowali i wprowadzili do sieci 153 335,9 MWh energii, natomiast od początku 2021 r. łącznie 243 570,5 MWh.

Weź udział w polskim Kongresie Fotowoltaicznym PV-CON 2021

Już 9 i 10 czerwca 2021 r. zapraszamy na Kongres Fotowoltaiczny PV-CON 2021!

To już kolejna edycja wyjątkowego, specjalistycznego spotkania branży fotowoltaicznej. PV-CON to spotkanie poświęcone aktualnemu rozwojowi rynku fotowoltaicznego w kontekście zmian zachodzących na rynkach światowych.

Poruszymy między innymi takie tematy jak:

— Rynek mikroinstalacji fotowoltaicznych w liczbach – raport roczny SBF POLSKA PV

— Echo Rynku – Jak rynek mikroinstalacji radzi sobie bez programu Mój Prąd?

— Czy system rozliczania prosumentów powinien się zmieniać? Jak?

Wydarzenie jest bezpłatne. Bądźcie z nami!

Źródło: EUPD Research

Redakcja GLOBEnergia