Usunięcie barier w systemie planowania pomoże w produkcji większych i bardziej trwałych magazynów energii, co z kolei przełoży się na nowe miejsca pracy. Rozwój magazynów energii przyczyni się także do rozwoju inteligentnych sieci energetycznych. Pandemia COVID-19 spowodowała spadek popytu na energię o około 20% i w pewnym stopniu wymusiła na rządzie brytyjskim podjęcie takich działań.

Dzięki uchwalonej ustawie, możliwa będzie realizacja projektów magazynowania energii dla instalacji 50 MW w Anglii i 350 MW w Walii bez konieczności uzyskania zgody krajowego systemu planowania. Według Departamentu Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej (BEIS), posunięcie to może doprowadzić do zbudowania ponad stu akumulatorów wielkoskalowych. Działanie może również zachęcić do śmielszych decyzji inwestycyjnych!

Minister Energetyki Kwasi Kwarteng stwierdził, że posunięcie jest kluczowe do wykorzystania pełnej wartości odnawialnych źródeł energii, zapewniając jednocześnie, że domy i firmy będą mogły być zasilanie zieloną energią, nawet wtedy gdy dostawy energii będą ograniczone z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe.

Rozwój OZE we współpracy z magazynowaniem energii

Jak twierdzi Kayte O’Neill, dyrektor National Grid ESO – instytucji odpowiedzialnej za opracowanie narzędzi zwiększających elastyczność w zakresie przesyłu energii, sposób obsługi sieci wymaga zmian, ponieważ odnawialne źródła energii generują coraz więcej energii w Wielkiej Brytanii.

Według dyrektora National Grid ESO, magazynowanie energii może pomóc w maksymalnym zużyciu zielonej energii, wykorzystując ją do zarządzania szczytami i spadkami popytu, a także do obsługi systemu elektroenergetycznego tak wydajnie, jak to tylko możliwe – obniżając również koszty dla konsumentów.

Obecnie w przygotowaniu jest szereg projektów magazynów energii o łącznej mocy 13,5 GW zgodnie z raportem z bazy danych firmy Solar Media. Gotowe do budowy są projekty o mocy 1,3 GW, kolejne 5,7 GW otrzymało pozwolenie na budowę. Pozostałe 6,5 GW czeka na wydanie stosownych pozwoleń.

Magazynowanie energii sposobem na jej racjonalne wykorzystanie

Poprzedni system, w którym projekty musiały być zatwierdzane w ramach procesu projektów infrastrukturalnych o znaczeniu krajowym stanowił barierę dla pomysłodawców ze względu na długi czas oczekiwania na wydanie decyzji, który liczył od 18 miesięcy do nawet 3 lat.

Ostatnia zmiana legislacyjna została więc przyjęta z zadowoleniem przez sektor energetyczny, jako krok we właściwym kierunku w zakresie rozwoju magazynów energii. Dyrektor generalny STA Chris Hewett określił ją mianem “ułatwiającej wdrożenie elastycznych technologii magazynowania energii na dużą skalę w Wielkiej Brytanii”. Kolejnym krokiem w uwolnieniu potencjału magazynowania energii jest zapewnienie większego dostępu do rynku a także stosowanie bardziej sprawiedliwych zasad pobierania opłat za korzystanie z energii z sieci. Działania te przyczynią się do realizacji celu jakim jest minimalizacja wszelkiego wykorzystania paliw kopalnych.

Źródło: energy-storage.news

Redakcja GLOBEnergia