Szwecja posiada najwyższy wskaźnik, w tym kraju w 2015 roku ponad 54% energii pochodziło ze źródeł odnawialnych. Na drugim miejscu uplasowała się Finlandia z wynikiem 40%, na trzecim zaś Łotwa – 39%.

Wskaźnik w Wielkiej Brytanii wynosi zaledwie 8,2%, co stawia ją na 24. miejscu pośród w sumie 28 krajów. Na ostatnim miejscu wylądował Luxemburg ze wskaźnikiem wynoszącym 5%.

Niemniej Komisja Europejska twierdzi, że cała UE pozostaje na dobrej drodze w kierunku osiągnięcia zamierzonego celu do 2020 roku, biorąc pod uwagę to, że w 2015 roku średni wynik wyniósł 16,4%.

Miguel Arias Cañete – członek Komisji Europejskiej oświadczył, że pomimo obecnych geopolitycznych niepewności, Europa posuwa się naprzód z transformacją związaną z czystymi źródłami energii.

Fakty mówią same za siebie: energia odnawialna jest teraz konkurencyjna pod względem kosztów i czasem tańsza niż paliwa kopalne, sektor zatrudnia ponad 1 mln ludzi w Europie, przyciąga więcej inwestycji niż wiele innych sektorów i zmniejszył koszty związane z importem paliw kopalnych o 16 mld € – dodaje Cañete.

Procentowe udziały obejmują zużycie energii elektrycznej, ale też wielkość energii wykorzystywanej do ogrzewania czy w transporcie.

Ponad 20% energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii pochodzi teraz z OZE, jednak państwo wciąż boryka się z problemem emisji gazów cieplarnianych z transportu oraz z ogrzewania domów.

Opracowano na podstawie: Independent