HPA zauważa, że w ostatnim czasie branża była świadkiem nacisków ze strony rządu, aby poczynić postępy w zakresie  sprzedaży pomp, których liczba wyniosła 35 tys. w 2019 roku. Celem jest wdrażanie 600 tys. pomp ciepła rocznie do 2028 roku. Będzie to oczywiście ogromny skok, który nie zostanie osiągnięty bez odpowiednich ram zwiększających liczbę instalatorów i poprawę świadomości konsumentów. Istnieją obiecujące oznaki, że branża pomp ciepła zmierza we właściwym kierunku, a badanie z 2021 roku przewiduje, że podaż pomp ciepła w tym roku wzrośnie prawie dwukrotnie. Wynika to z faktu, że producenci złożyli zamówienia na dostawę łącznie 67 tys. jednostek. Wzrost ten jest zgodny z zaleceniami zawartymi w raporcie HPA z 2019 roku, w którym określono potencjalną trajektorię wprowadzania pomp ciepła do 2035 roku.

Liczba przeszkolonych instalatorów pomp ciepła musi wzrosnąć

Aby zapewnić masowe instalacje pomp ciepła zgodnie z powyższymi założeniami do roku 2035, potrzebny jest wzrost liczby wyszkolonych instalatorów pomp ciepła. Brytyjska branża pomp ciepła jest gotowa do zapewnienia tej zdolności i współpracuje z innymi organami branżowymi w celu zmiany ścieżki kariery prowadzącej do zostania instalatorem pomp ciepła. Tylko w ramach HPA istnieją ponad 22 centra szkoleniowe, które są w stanie wyszkolić ponad 7000 instalatorów rocznie. Jednak obecna ścieżka szkoleniowa wymaga gruntownego przeglądu, tak aby była prostsza i mniej biurokratyczna.

Przekształcenie ścieżki szkoleniowej dla instalatorów pomp ciepła

Zdając sobie sprawę z niedoboru umiejętności, który zagraża realizacji rządowego celu wdrożenia pomp ciepła, HPA pracowało nad zmianą ścieżki szkoleniowej, aby przygotować obecnych instalatorów systemów grzewczych do nieuniknionego wycofania się kraju z paliw kopalnych.  Jak wygląda nowa ścieżka szkoleniowa? Po pierwsze i najważniejsze jest to, aby wszyscy instalatorzy systemów grzewczych posiadali wiedzę i umiejętności potrzebne do zainstalowania wszystkich systemów grzewczych, aby działały bardziej efektywnie. Ma to kluczowe znaczenie dla celów klimatycznych rządu i przyniesie natychmiastowe korzyści w zakresie kosztów i oszczędności.

W związku z tym, ścieżka szkoleniowa rozpoczyna się od kursu CIPHE „Niska temperatura i gorąca woda”, który obejmuje podstawowe umiejętności w zakresie efektywnego ogrzewania, które mają zastosowanie do wszystkich typów technologii. Kurs ten obejmuje obliczenia strat ciepła, równoważenie hydrauliczne, wymiarowanie rur i emiterów oraz ogrzewanie niskotemperaturowe i został przygotowany jako warunek wstępny dla wszelkich szkoleń dotyczących konkretnych technologii, które zostaną podjęte później.

Uproszczona ścieżka szkolenia z zakresu pomp ciepła została podzielona na dwie części. Po pierwsze, instalatorzy systemów grzewczych mogą zdobyć wiedzę potrzebną do zainstalowania pompy ciepła, biorąc udział w 2-dniowym kursie Heat Pump Foundation Course. Zapewni on przegląd pomp ciepła, a także wytyczne dotyczące instalacji, uruchomienia i serwisowania oraz szkolenia użytkowników końcowych.

Po ukończeniu kursu Heat Pump Foundation Course, instalatorzy mogą uzyskać zrozumienie każdego rodzaju technologii poprzez 1-dniowe kursy oferowane zarówno w zakresie powietrznych i gruntowych pomp ciepła, w tym hybrydowych, z planami rozszerzenia na inne technologie pomp ciepła.

W raporcie Building the Installer Base for Net Zero Heating, HPA wezwało rząd do rozwiązania problemu poprzez wyrównanie szans pomiędzy technologiami grzewczymi. Można tego dokonać poprzez wprowadzenie środków regulacyjnych, które wymagają, aby wszyscy instalatorzy systemów grzewczych, którzy są już zobowiązani do odbycia kursów odświeżających w ramach Systemu Certyfikacji Akredytacji (ACS) co pięć lat, odbyli kurs dotyczący niskich temperatur i gorącej wody w systemie ogrzewania w ramach swoich modułów.

Źródło: HPA

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom