Brytyjskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (ang. The Heat Pump Association, HPA) spodziewa się w tym roku zwiększonych zamówień na nowoczesne instalacje grzewcze. Stowarzyszenie przeprowadziło ankietę wśród producentów pomp ciepła. Wyniki mogą świadczyć o rosnącym zapotrzebowaniu na zeroemisyjne ogrzewanie domów. Producenci w tym roku złożyli już zamówienia na dostawy komponentów w ramach łańcuchów dostaw, które będą niezbędne do produkcji 67 tys. pomp ciepła. HPA twierdzi, że jest to prawie dwukrotny wzrost podaży na rynku pomp ciepła w Wielkiej Brytanii w porównaniu do 2020 r. Rodzi to duże wyzwania kadrowe dla firm instalacyjnych. Brytyjscy politycy poddają w wątpliwość ambitne plany rządu Wielkiej Brytanii. Poseł Philip Dunne ostrzega, że już dziś nie ma wystarczającej liczby wykwalifikowanych inżynierów i pracowników do przeprowadzenia rewolucji w tym sektorze.

Rząd już dofinansowuje projekty z obszaru “zielonej pracy”

Lord Callanan, wicesekretarz w Departamencie Biznesu, Energetyki i Strategii Przemysłowej (BEIS) poinformował, że ostatnio rząd był zaangażowany nie tylko w kreowanie strategii na rzecz dekarbonizacji przemysłu, ale także instrumentów zachęcających profesjonalistów do szkolenia instalatorów pomp ciepła.

Rząd Wielkiej Brytanii powołał specjalną grupę zadaniową Green Jobs Taskforce, która ma za zadanie wspierać dążenie do utworzenia 2 mln “zielonych miejsc pracy” do 2030 r. Nowe kadry będą niezbędne w realizacji celów klimatycznych. Grupa ma za zadanie ustalić plany dotyczące nowej polityki kadrowej i drogi do rozwoju miejsc pracy do 2030 r. Ma także doradzać odnośnie wsparcia branż z zakresu transformacji gospodarczej.

Uruchomiono “Green Homes Grant Skills Training Competition” czyli konkurs, w ramach którego zostaną dofinansowane przedsięwzięcia edukacyjne i szkoleniowe, wspierające rozwój pracowników w zawodach niezbędnych w transformacji gospodarczej np. w obszarze elektrotechniki, spawalnictwa czy inżynierii. Departament Edukacji poprzez konkurs zainwestuje ponad 18 mln funtów w kadry przyszłości. W ramach programu Green Homes Grant Skills rząd przeznaczył już 6 mln funtów na szkolenia. Na początku stycznia br. ujawnił zwycięskie ośrodki szkoleniowe  np. North West Skills Academy, NVQ, czy TrustMark. W sumie jest ich 18. Decydenci brytyjscy mają nadzieję, że tylko w ten sposób uda się przeszkolić ok. 5 tys. pracowników.

BEIS realizuje także przegląd szkolnictwa wyższego, co pomoże dostosować plany nauczania do przyszłych potrzeb rynkowych. Audyt obejmuje także przegląd istniejących ram dla praktyk zawodowych oraz zbadanie możliwości ustanowienia nowego standardu zawodowego dla techników z obszaru ogrzewania niskoemisyjnego.

Dekarbonizacja domowego  ogrzewania będzie kluczowym elementem drogi Wielkiej Brytanii do neutralności klimatycznej do  2050 r., Ogrzewanie w budynkach mieszkalnych i innych (nie licząc przemysłu) odpowiada za 23 proc. całkowitej emisji CO2 w Wielkiej Brytanii (według danych za 2016 r.). Głównym celem strategii jest wsparcie stworzenia 250 tys. rocznie tak zwanych „zielonych miejsc pracy”.

Źródło: BEIS, Cooling Post, HVP Mag

Redakcja GLOBEnergia