Energetyka w Holandii

Stereotyp na temat Holandii jako kraju wiatraków, sprawdza się szczególnie w jej północnym regionie, gdzie wiatraki są powszechnie używane od wieków. Nowoczesna farma wiatrowa znajdująca się w okolicy kanału Hartel może produkować 68 GWh energii elektrycznej rocznie. Gdy wiatry są korzystne jest w stanie wyprodukować więcej energii elektrycznej niż wymaga tego sieć lokalna.

Jednym ze sposobów, zapobiegania nadpodaży energii jest czasowe wyłączenie turbin, jednak to rozwiązanie “marnuje” siły wiatru. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest magazynowanie energii. Energia wiatru może być przechowywana w akumulatorach i dostarczana do sieci energetycznej w późniejszym czasie, w okresie zwiększonego zapotrzebowania. Ponadto system akumulatorów może korzystać z inteligentnych usług energetycznych, które pomagają utrzymać równowagę sieci przy częstotliwości 50 Hz.

Podobny przypadek zastosowania BESS został odnotowany w parku wiatrowym Prinses Alexia w środkowej Holandii. System działa dzięki urządzeniom elektrycznym oraz magazynowania energii o mocy 3MW, które wykorzystują akumulatory samochodowe BMW.

Sposób na zwiększenie elastyczności sieci

Akumulatory są „doskonałą alternatywą” dla konwencjonalnych elektrowni pod względem bilansowania energii, zwłaszcza, że udział odnawialnych źródeł energii w sieci stale rośnie. Operatorzy sieci dystrybucyjnych w Holandii chcą zbadać szereg możliwości zwiększenia elastyczności sieci, które obejmują właśnie magazynowanie energii. Regionalni dystrybutorzy mogą modernizować kilka podstacji rocznie, ale jest to kosztowny proces, który wymagający użycia hałaśliwego sprzętu. Może być on jednak wykonany bardziej efektywnie, korzystając z akumulatorów w połączeniu ze sprzętem.

Koordynacja rozproszonych systemów

Zamknięcie elektrowni węglowych i gazowych będzie stawiało holenderski system energetyczny przed koniecznością koordynacji milionów rozproszonych małych elektrowni, takich jak dachowe systemy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe i akumulatory, aby sprawić, że energia elektryczna zostanie dostarczona na tym samym poziomem niezawodności jak dotychczas.
Wdrożone rozwiązanie jest doskonałym przykładem zasady pracy i kontroli, oraz rozwiązaniem pilotażowym, które będzie świetnym sprawdzianem. Akumulatory i turbiny wiatrowe będą monitorowane, dodając inteligentne rozwiązania, które pozwala systemowi pozytywnie przyczyniać się do równowagi szerszej sieci europejskiej.

Platforma operatorów sieci dla rozwiązań przeciążeniowych

Uruchomienie akumulatora na farmie wiatrowej Hartel Canal nastąpiło tuż po tym, jak holenderscy operatorzy sieci ogłosili, że udostępniona zostanie platforma, za pomocą której będą mogli uzyskać rozwiązania dotyczące zdarzeń przeciążeniowych w swoich sieciach. Innymi słowy, usługi elastyczności systemów magazynowania energii lub agregatorów są dostępne dzięki platformie GOPACS (Platforma Operatorów Sieci dla Rozwiązań Przeciążeniowych), która odzwierciedla niedawno uruchomione rozwiązanie w Wielkiej Brytanii.

Redakcja GLOBEnergia