O nowej farmie wiatrowej

Farma Wiatrowa Przykona dysponować będzie mocą zainstalowaną ponad 30 MW, a według przewidywań rocznie produkować będzie ok. 75 GWh energii elektrycznej. 9 turbin wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (m.in. linie kablowe SN, linie światłowodowe, drogi dojazdowe, place manewrowe oraz stacja GPO) posadowionych zostanie na 250 ha rekultywowanych terenów po kopalni węgla brunatnego.

Wykorzystanie tego obszaru pod inwestycję w odnawialne źródła energii stanowi cenną wartość dodaną całego przedsięwzięcia.

Farma wiatrowa Grupy Energa

Będzie to kolejna inwestycja Grupy Energa. Przedsięwzięcie kompleksowo przygotowała i zrealizuje Energa Invest. Spółka złożyła w lutym powiadomienie o zamiarze wydania polecenia rozpoczęcia prac budowlanych generalnemu wykonawcy inwestycji. Tym samym zainicjowana została faza realizacji inwestycji.

Farma wiatrowa w okolicy miejscowości Przykona jest jedną z inwestycji, dzięki którym Grupa Energa zrealizować zamierza swoją długoletnią strategię inwestycyjną. Zakłada ona wzrost mocy zainstalowanych w nowych odnawialnych źródłach energii o co najmniej 50 MW do 2020 roku.

Po zakończeniu budowy (które zaplanowane jest na II kwartał 2020 roku) i oddaniu do użytkowania, Farma Wiatrowa Przykona wejdzie w skład aktywów wytwórczych spółki Energa Wytwarzanie, która już teraz dysponuję pięcioma instalacjami tego typu o łącznej mocy zainstalowanej 211 MW.

Energa i jej inwestycje w OZE

Na początku lutego informowaliśmy, że Energa zakończyła modernizację ponad 100-letniej elektrowni wodnej w Borowie. Borowo jest dziś nowoczesnym i w pełni ekologicznym obiektem produkcyjnym, wyposażonym w nową, wysokosprawną turbinę wodną Kaplana o mocy 0,75 MWe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Moc zainstalowana przed modernizacją wynosiła ok. 0,9 MWe, obecnie zaś 1,661 MWe.

Pisaliśmy również o tym, że rozpoczęto budowę największego w Polsce magazynu energii elektrycznej, o docelowej mocy 6 MW i pojemności 27 MWh. Hybrydowy magazyn powstaje we współpracy spółek Grupy Energa, Hitachi oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Inwestycja zlokalizowana jest w pobliżu Farmy Wiatrowej Bystra pod Pruszczem Gdańskim.

Źródło: Energa

Redakcja GLOBEnergia