Generacja energii z węgla w Europie spadła o 12% w stosunku do poprzedniego roku, podczas gdy produkcja z gazu uległa zwiększeniu o 20%. Mniej więcej połowa tych zmian zaszła w Wielkiej Brytanii z racji tego, że zamknięto tam wiele elektrowni działających na węgiel, zaś ceny za węgiel poszły w górę.

Przestawienie się z gospodarki opartej na węglu na gospodarkę opartą na gazie ziemnym miało miejsce także w krajach takich, jak: Niemcy, Włochy, Holandia i Grecja, częściowo za sprawą tymczasowego spadku cen za gaz w 2016 roku.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wzrosło nieznacznie, udział w miksie energetycznym zwiększył się z 29,2% do 29,6% ze względu na niesprzyjające warunki oraz spowolnienie rozwoju energetyki słonecznej i biomasy. Znaczne spadki cen w morskiej energetyce wiatrowej i energetyce słonecznej dają nadzieję na gwałtowny wzrost wykorzystania OZE w przyszłości.

Zużycie energii nie ulega dalej strukturalnemu spadkowi, co sugeruje, że kroki w kierunku efektywności energetycznej muszą być podjęte jak najszybciej.

Dave Jones, analityk z Sandbag wydał następujący komentarz:

Informacja o przejściu w dużym stopniu z wykorzystania „brudnego” węgla na gaz ziemny jest mile widziana. Działanie to jest korzystne dla klimatu i, co ważniejsze, prowadzi w kierunku czystszego powietrza dla Europy. Dalsze odejście w pełni od węgla jest możliwe bez budowania nowych gazociągów oraz gazowni. Jakkolwiek środki, które pomogą to urzeczywistnić na razie nie istnieją – ogłoszono plany zamknięcia niewielu starych elektrowni opartych na węglu, zaś gaz wciąż pozostaje droższy niż węgiel.

Opracowano na podstawie: Sandbag