Powyższe dane przedstawiło Bloomberg New Energy Finance (BNEF) i ogłosiło, że był to najsłabszy kwartał, jeśli chodzi o globalne inwestycje w odnawialne źródła energii od okresu styczeń-marzec 2013 roku, kiedy to wartość inwestycji sięgnęła zaledwie 41,8 mld $. Trend ten przypisuje się 49 % spadkowi w stosunku do poprzedniego roku w finansowaniu projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii na skalę przemysłową do 29,8 mld $ oraz 35 % spadkowi w przypadku inwestycji w małe projekty fotowoltaiczne do 9,3 mld $.

Największe transakcje finansowe trzeciego kwartału dotyczą m. in.: 1,8 mld $ zainwestowanych w 396- MW morską farmę wiatrową Merkur w niemieckiej części Morza Północnego oraz 1,2 mld $ przeznaczonych na 299-MW brytyjski projekt wykorzystujący energię biomasy- tzw. projekt Tees.

Wielkość globalnych inwestycji w odnawialne źródła energii w podziale na kwartały od 2007 roku do 3. kwartału 2016 roku

Wielkość globalnych inwestycji w odnawialne źródła energii w podziale na kwartały od 2007 roku do 3. kwartału 2016 roku, źródło: Bloomberg New Energy Finance

„Wielkości w trzecim kwartale są niepokojąco niskie, nawet w porównaniu z również malejącym trendem w pierwszym oraz drugim kwartale. Należy wziąć pod uwagę to, że miały miejsce pewne znaczne redukcje w kosztach systemów PV, przez co o wiele więcej mocy może zostać zainstalowane w tym roku niż w poprzednim”, mówi Michael Liebreich, szef rady konsultacyjnej BNEF.

Liebreich dodaje również, że kluczowe rynki, takie jak Chiny i Japonia zrobiły sobie przerwę po zainwestowaniu rekordowych sum w zeszłym roku. W trzecim kwartale inwestycje na tych dwóch rynkach spadły o 51 % oraz 56 % w stosunku do poprzedniego roku do odpowiednio 14,4 mld $ i 3,5 mld $. W tym samym czasie w USA wydano tylko 9,5 mld $, zaś w Europie zainwestowano 7,7 mld $.

Abraham Louw- analityk w dziedzinie ekonomii energetyki- zauważył, że Europa osiągnęła olbrzymi rekord w inwestowaniu w morską energetykę wiatrową i przeznaczyła 20,1 mld $ na tę technologię w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 roku. Niemniej już w trzecim kwartale inwestycje te wyniosły zaledwie 2,4 mld $.

Inwestycje kapitałowe w specjalistyczne firmy związane z OZE wzrosły o 73 % w stosunku do poprzedniego roku do 3,2 mld $ za sprawą kilku dużych transakcji w sektorze pojazdów elektrycznych oraz dzięki porozumieniu na 220 mln $, zawartemu przez amerykańską firmę- Solar Mosaic.

Biorąc pod uwagę fakt, że dwa pierwsze kwartały 2016 roku również okazały się słabsze pod względem inwestycji niż dwa pierwsze kwartały w poprzednim roku, BNEF oczekuje, że inwestycje w OZE w 2016 roku będą znacznie poniżej ubiegłorocznego rekordu, który wyniósł 348,5 mld $.

źródła: PV Tech, SeeNews Renewables