Wielkoskalowa instalacja na dachu – dokumenty i pozwolenia

Aktualnie obowiązujący w Polsce system rozliczeń dla instalacji fotowoltaicznych - net billing przenosi nacisk na rozwój innego rodzaju inwestycji. Zmiany na rynku fotowoltaicznym można odczuć już teraz. Boom na fotowoltaikę prosumencką wyhamował, a jej miejsce powoli zajmują systemy komercyjne i przemysłowe. Ich realizacja znacznie różni się od inwestycji prosumenckich. Sprawa może się skomplikować jeszcze bardziej kiedy do czynienia mamy z wielkoskalową instalacją na dachu. Dlatego o najważniejsze kwestie z tym związane zapytaliśmy Krzysztofa Grobla z firmy Solgen. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Po pierwsze - dokumenty

Inwestycję w instalację fotowoltaiczną należy zacząć od pozyskania niezbędnej dokumentacji. Generalnie im większa instalacja, tym więcej papierkowej roboty. 

Jeżeli moc danej instalacji fotowoltaicznej przekroczy 6,5 kW jej projekt musi być zatwierdzony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Sam fakt zakończenia budowy urządzeń fotowoltaicznych należy zgłosić do organów Państwowej Straży Pożarnej odpowiednich ze względu na miejsce inwestycji. 

Inwestując w jeszcze większą instalację o mocy zainstalowanej przekraczającej 50 kW trzeba będzie pozyskać pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej. Obligatoryjne pozostają również kwestie zdobycia pozytywnej opinii rzeczoznawcy i zgłoszenie instalacji do Państwowej Straży Pożarnej.

Małe elektrownie fotowoltaiczne w polskim prawie są zdefiniowane jako te w zakresie mocy od 50 kWp do 1 MWp. Z kolei duże elektrownie fotowoltaiczne swoją mocą przekraczają 1 MW. Tym samym inwestycja w farmę fotowoltaiczną zobowiązuje do wypełnienia formalności dla instalacji powyżej 50 kW.

Od czego zaczyna się cały proces inwestycyjny? Rzecz jasna od zbadania potrzeb energetycznych inwestora. Dzięki czemu firma wykonawcza będzie miała wstępny podgląd na potrzebną moc instalacji. Jednocześnie pojawią się pierwsze informacje o potencjalnych rozmiarach instalacji, co od razu można skonfrontować z dostępną powierzchnią dachu. Potem można przejść do pozostałej papierologii. 

  • Najpierw badamy potrzeby inwestora. Sprawdzamy czy dana lokalizacja podlega pod MPZP, czy może należy wystąpić o warunki zabudowy podpowiada Krzysztof Grobel z firmy Solgen. 

Kiedy teren zostanie już rozpoznany, należy przyjrzeć się kwestiom przesyłu wyprodukowanego prądu. Krok drugi to więc wystąpienie z wnioskiem do operatora sieci dystrybucyjnej.

  • Kolejnym krokiem jest wystąpienie o warunki przyłączeniowe. To swoiste zapytanie operatora czy przyłączy instalację o danej, wyliczonej przez nas mocy do sieci elektroenergetycznej. Jeżeli warunki są pozytywne to przechodzimy do wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę - wyjaśnia ekspert.

Dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę ze starostwa i zgłoszeniu rozpoczęcia prac budowlanych w nadzorze budowlanym firma wykonawcza wchodzi na obiekt. Pamiętajmy, że zgodnie z ostatnią nowelizacją prawa budowlanego instalacje fotowoltaicznej do 150 kW są zwolnione z uzyskania pozwolenia na budowę, natomiast nie możemy mylić tego ze zmianą definicji mikroinstalacji - tutaj dalej obowiązuje moc 50 kWp.

W tym miejscu może pojawić się pytanie - co z decyzją środowiskową w przypadku instalacji dachowej? 

  • Dla instalacji dachowych decyzje środowiskowe nie są wymagane. Jednak w przypadku instalacji na gruncie powyżej 2 ha taka decyzja jest wymagana, chyba że mamy do czynienia z obszarem chronionym wtedy decyzja jest już wymagana od 0,5 ha - wyjaśnia Krzysztof Grobel.

Dach też trzeba zbadać?

Nie zapomnijmy, że instalacja o której piszemy w tym przypadku ma się znajdować na dachu. Dlatego konieczne będzie zbadanie jego możliwości wytrzymałościowych. Nośność konstrukcji dachu powinna zostać zbadana przez eksperta posiadającego uprawnienia w zakresie konstrukcyjno-budowlanym. Tylko w ten sposób inwestor będzie miał pewność że dach w jego budynku wciąż jest bezpieczny. Tym samym w trakcie montażu firmy kierują się tzw. dobrymi praktykami. Dlatego dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa ważny jest odpowiedzialny wybór firmy wykonawczej. 

Samo badanie wytrzymałości dachu będzie wymagało od inwestora dostarczenia danych o konstrukcji. Jeżeli takowych nie ma czas badania się wydłuży, gdyż ekspert będzie musiał wszystko policzyć od początku i odnieść do obowiązujących obecnie norm. Dzięki wynikom analizy wytrzymałościowej firma wykonująca instalacje fotowoltaiczną zyska cenne informacje jak może rozmieścić moduły i balast. A cały projekt zostanie dobrany w bezpieczny sposób.

Podsumujmy kolejne kroki potrzebne do wzniesienia wielkoskalowej instalacji dachowej:

  • Oszacowanie potrzeb energetycznych inwestora,
  • Sprawdzenie czy w danej lokalizacji obowiązuje MPZP 
  • Wystąpienie o warunki przyłączeniowe do operatora sieci,
  • Przeprowadzenie analizy wytrzymałościowej dachu,
  • Wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Więcej porad odnośnie instalacji dachowych jest dostępny w najnowszym warsztacie OZE.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia