Wielu z nas nie złożyło deklaracji do CEEB. Grzywna może wzrosnąć do 5 tys. zł

Od 1 lipca 2021 roku wszyscy właściciele i zarządcy budynków w Polsce mają obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Osoby, które wybudowały dom przed 1 lipca, mają jeszcze pół roku na udzielenie informacji o źródle ciepła w domu. Ile złożono deklaracji? Podajemy dane na koniec 2021 roku. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Celem CEEB jest zgromadzenie danych na temat tego, jak Polacy ogrzewają swoje domy. Baza ma umożliwić skuteczne dostosowanie programów modernizacji, gdyż dotychczas administracja operowała szacunkami. CEEB umożliwia zebranie informacji na temat budynków w obszarze źródeł energii elektrycznej, ciepła i zasilania z sieci ciepłowniczej oraz dotyczących spalania paliw o nominale mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Ewidencja uwzględnia także informacje na temat udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów.

Będzie to pierwsza tego rodzaju baza, która zgromadzi informacje dotyczące wszystkich budynków w Polsce (około 5 mln). Pod uwagę zostaną wzięte również lokale usługowe i budynki publiczne. Za stworzenie i obsługę CEEB odpowiedzialny jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Pomimo możliwości złożenia deklaracji drogą internetową, co wydaje się wygodniejszą opcją, Polacy w zdecydowanej większości wolą informować o ogrzewaniu w domu bezpośrednio w urzędzie.

Informowaliśmy na łamach GLOBEnergia.pl, że według danych na 13 grudnia 2021 roku, do bazy wpłynęło 584 451 pism z informacjami o źródłach ogrzewania i ciepła w Polskich domach. Najczęściej wskazywanym rodzajem kotłów są gazowe. Na liście coraz częściej pojawiają się pompy ciepła oraz kolektory słoneczne. 

- Koniec roku 2021 kończy się wynikiem 672 609 złożonych deklaracji, w tym 95 proc. wpisów dotyczy budynków mieszkalnych, a 5 proc. – niemieszkalnych - informuje GUNB.

Podane przez GUNB dane dotyczą stanu na 29 grudnia 2021 roku. Ponad 600 000 deklaracji odnosi się do źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku, natomiast niecałe 47 000, to źródła nowe, uruchomione po 1 lipca br.

GUNB wskazuje, że najczęściej zgłaszanymi źródłami ciepła i spalania paliw są kotły gazowe / bojlery gazowe / podgrzewacze gazowe przepływowe/ kominki gazowe - w CEEB jest ich 273 871. Następnie są to kotły na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) z ręcznym podawaniem paliwa / zasypowe - jest ich 190 957 oraz kotły na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem – ich liczba sięga 125 831. Wśród najrzadziej zgłaszanych są miejskie sieci ciepłownicze, ciepło systemowe, lokalne sieci ciepłownicze i kotły olejowe.

Terminy - pozostało jeszcze pół roku

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych od 1 lipca 2021 roku należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania, natomiast deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku - do 30 czerwca 2022 roku. W przypadku zmiany źródła ciepła konieczna jest aktualizacja deklaracji w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Niezłożenie deklaracji skutkuje karą grzywny 

Niezłożenie deklaracji w terminie może skutkować grzywną w wysokości do 500 zł, która może wzrosnąć nawet do 5000 zł, jeśli sprawa trafi na drogę sądową - informuje GUNB. Deklaracje musi złożyć właściciel każdego budynku, dane będą weryfikowane. Wszystkie dane, które wpłyną do CEEB będą weryfikowane. Błędy popełnione przy wypełnianiu składanej deklaracji nie są sankcjonowane, ale będą weryfikowane przez urzędników. Prawidłowość wprowadzonych danych zostanie zweryfikowana, np. przez kominiarza, który przeprowadzi przegląd komina i  potwierdzi to, co zostało wskazane w deklaracji, uzupełni o dodatkowe dane lub dokona modyfikacji tych istniejących.

Sama deklaracja zawiera tylko podstawowe informacje: zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera informacje od imienia i nazwiska właściciela lub zarządcy budynku, adres nieruchomości, informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu, po numer telefonu i adres e-mail.

Źródło: GUNB

Zobacz również