Wieluń to miasto w województwie łódzkim, w którym wczoraj, 1. lipca został powołany Wieluński Klaster Energii.

Czym jest klaster energii?

Zadaniem klastrów energii jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego lokalnym społecznościom, a także poprawa środowiska naturalnego. Istotne jest również to, by klaster zwiększał konkurencyjność i efektywność ekonomiczną lokalnej gospodarki.
W obliczu zmian jakie niosą ze sobą nowe technologie takie jak smart metering czy smart grid klastry energii mogą zostać siłą napędową systemu energetycznego. Aktualnie w Polsce działa ponad 70 klastrów.

Klastry energii szansą na rozwój OZE

Według Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusza Zyski, transformacja energetyczna jest wielką szansą. Polityka stabilnego oraz zrównoważonego rozwoju odnawialnych źródeł energii to jeden z kluczowych aspektów programu politycznego Pana Prezydenta Andrzeja Dudy oraz rządu Premiera Mateusza Morawieckiego. W przygotowaniu jest strategia wodorowa energmająca na celu spełnienie wymagań technologicznych zielonej zmiany. Jak powiedział wiceminister Zyska, powołanie Wieluńskiego Klastra Energii to dobra okazja, żeby porozmawiać o wodorze i jego wykorzystaniu w lokalnych społecznościach.

Zadaniem klastrów energii nie jest jednak wyłączny rozwój energetyki odnawialnej na cele produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Istotne jest również by prowadzić dalsze prace w kwestii magazynowania energii, które stanowi kluczowy element wsparcia niskoemisyjnych systemów energetycznych.

Podstawowe cele klastra energii

Jak podaje Ministerstwo Klimatu, do celów wieluńskiego klastra energii należeć będzie:

 1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw działających w branży energii odnawialnej w granicach działania „Klastra Energii”.
 2. Podejmowanie działań na rzecz stałego i zrównoważonego rozwoju sektora szeroko pojętej energetyki odnawialnej, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych w odnawialnych źródłach energii w celu zaspokajania lokalnego zapotrzebowania na energię elektryczną (równoważenia podaży do popytu).
 3. Planowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i równoważenia zapotrzebowania na energię w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.
 4. Planowanie, wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji wykorzystującej również biomasę i energię zgromadzoną w odpadach komunalnych.
 5. Planowanie i realizacja projektów budowy systemów dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia.
 6. Planowanie i realizacja projektów wodorowych.
 7. Planowanie i realizacja projektów w zakresie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i pozostałej infrastruktury w tym głębokiej kompleksowej ich modernizacji
 8. Rozwój projektów badawczo-rozwojowych w zakresie rozwoju technologii magazynowania energii elektrycznej.
 9. Rozwój projektów badawczo-rozwojowych w zakresie inteligentnego zarządzania stroną podażowo-popytową energii elektrycznej.
 10. Rozwój projektów badawczo-rozwojowych w zakresie inteligentnych sieci energetycznych (ang. smart grids) wraz z inteligentnym opomiarowaniem, dzięki którym będzie można zarządzać bezpośrednimi interakcjami i komunikacją między konsumentami, gospodarstwami domowymi lub przedsiębiorstwami oraz innymi użytkownikami sieci i dostawcami energii.
 11. Zwiększanie świadomości odbiorców energii, promocja rozwoju technologii prosumenckiej poprzez uczestnictwo w projektach szkoleniowych i doradczych realizowanych przez Klaster Energii.
 12. Podejmowanie działań mających na celu realne wsparcie dla realizacji celów związanych z poprawą jakości powietrza, w tym likwidacji niskiej emisji.
 13. Kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju elektromobilności.
 14. Propagowanie, wspieranie i rozwój innowacji oraz badań w obszarze energii odnawialnej we współpracy z podmiotami sfery badawczo – rozwojowej oraz prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej Klastra Energii.
 15. Realizacja wspólnych projektów marketingowych i budowanie pozytywnego wizerunku branży energii odnawialnej w regionie w celu pozyskiwania nowych podmiotów.
 16. Opracowywanie i wdrażanie wspólnych projektów służących rozwojowi i edukacji kapitału ludzkiego.

Idea osiągnięcia samowystarczalności energetycznej w Wieluniu nie jest nowa. To jeden z wiodących pomysłów burmistrza na rozwój gminy, z którego jednak dotąd niewiele udało się zrealizować. Paweł Okrasa, burmistrz Wielunia, chciałby postawić na źródła odnawialne, które zapewniłby miastu energetyczną samowystarczalność i oprzeć pozyskiwanie energii na geotermii, fotowoltaice, elektrowniach wiatrowych znajdujących się w pobliżu Wielunia i być może także na wodorze. Burmistrz myśli również o biomasie w zakresie energetyki cieplnej oraz o biogazowni.

W środę 1 lipca został powołany Wieluński Klaster Energii. Porozumienie ma charakter otwarty, a w przyszłości będą mogły przystępować do niego kolejne podmioty gospodarcze, a być może także ciepłownia i spółdzielnie mieszkaniowe.

Źródła: Ministerstwo Klimatu, wielun.naszemiasto.pl

Redakcja GLOBEnergia