Minister Henryk Kowalczyk poinformował, że zmiany planowane zasadach programu Czyste Powietrze wynikają m. in z wprowadzenia ulgi podatkowej. Senat proceduje obecnie nowelę ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ulga podatkowa – zmiany w rozliczaniu dotacji

Zmiany pozwolą na odliczenie od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na termomodernizację jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Ulga ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

Zgodnie z ustawą z nowej ulgi będą mogli skorzystać płatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej, płacący 19 proc. liniową stawkę podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych i ponoszą wydatki na termomodernizację.

W odniesieniu do programu Czyste Powietrze, odliczeniu od dochodu (przychodu) mają podlegać wszystkie wydatki na termomodernizację, przy czym ogólna kwota odliczeń nie będzie mogła przekroczyć 53 tys. zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.

Procedowana przez Senat ustawa przewiduje też zwolnienie podatkowe od otrzymanych dotacji na termomodernizację budynków. Zmiany prawa w tym zakresie wynikają z tego, że obecna ustawa nie przewiduje takich zwolnień,. Oznacza to, że każdy kto otrzyma dotację, musiałby zapłacić od niej podatek.

Henryk Kowalczyk wyjaśnia, że modyfikacja prawa będzie polegała na zmniejszeniu dotacji, a w to miejsce zastąpienie dotacji ulgą podatkową.

Pragnę zagwarantować, że na pewno beneficjenci na tym nie stracą, wręcz mogą zyskać 1 czy 2 proc, (…) Na przykład 60-proc. dotacja będzie zamieniona na dotację trochę mniejszą plus ulga podatkowa. Dla osób, które nie płacą PIT dotacja będzie zachowana zgodnie z tym, co jest. Ta korekta będzie dotyczyć tylko tych, którzy będą mogli skorzystać z ulgi podatkowej – wyjaśnił.

Aktualizacja zasad programu Czyste Powietrze

Z niepotwierdzonych informacji wynika, że aktualizacja regulaminu i zasad programu Czyste Powietrze ma nastąpić prawdopodobnie pod koniec roku.
Planowane zmiany to m. in.

– Zniesienie wymogu posiadania 3 ofert od wykonawców na przedsięwzięcie, które będzie finansowane z Programu.
We wniosku znajdzie się oświadczenie, że dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i zasadą równego traktowania.

– Rezygnacja z konieczności przedstawiania dokumentu potwierdzającego dochody np. PITa, w przypadku gdy składamy wniosek o najniższe dofinansowanie w wysokości 30%.

– W kwestii nowych budynków będzie wymóg, aby na dzień 31 grudnia 2019 roku budynek musiał posiadać zainstalowane źródło ciepła oraz wszystkie przegrody budynku spełniać WT 2021. Oznacza to, że nowo budowany budynek będzie musiał być do końca 2019 roku ocieplony oraz posiadać zamontowane okna i drzwi.

Nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, że aktualizacja programu ma również dotyczyć kwestii wysokości dofinansowania. Otóż kwota od której liczymy dofinansowanie czyli 53 tys. ma przypadać na księgę wieczystą, a nie na budynek. Tak więc jeśli istnieją dwa osobne lokale w budynku to będzie przypadać po 53 tys. na każdy na dwóch wnioskach.

Problem z dostępem do informacji

Największym problemem z jakim się borykają WFOŚiGW to ogromna ilość osób, które chcą uzyskać informacje. Dotyczy to zarówno formy osobistej jak i elektronicznej. Stanowcza większość udzielanych konsultacji dotyczy kwestii wypełnienia wniosku oraz wysokości wyliczenia dochodu i zdefiniowania osób tworzących gospodarstwo domowe. Dominującym pytaniem zadawanym przez właścicieli domów przede wszystkim kwestia na co można dostać dotację oraz jaka jest wysokość dofinansowania. Oznacza to w praktyce, że spora cześć beneficjentów programu nie przeczytała podstawowego dokumentu jakim jest Program priorytetowy Czyste Powietrze.

Problem braku zapoznania się z podstawowymi wytycznymi przedkłada się na długie oczekiwania w kolejce do konsultacji w funduszach, a także zajęte linie telefoniczne. Mieszkańcy województw szukają również wytłumaczenia dlaczego jedynymi operatorami programu są tylko wojewódzkie fundusze? Dlaczego gminy nie mogą pośredniczyć w programie? Może i w tym temacie zmieni się funkcjonowanie programu.

O wszystkich nowych informacjach i zmianach będziemy informować na bieżąco!

Redakcja GLOBEnergia