Wiemy jak zmieni się net-billing. Kongres Trendy 2023 

14 listopada 2023 rozpoczęła się VI edycja Kongresu Trendy, który skupia czołowych przedstawicieli branży energetycznej i budowlanej. Nie mogło zabraknąć tematu koniecznych reform w zakresie net-billingu. Jak zmieni się sytuacja prosumentów?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

W zeszłym miesiącu redakcja GLOBENERGIA wystąpiła z postulatem czterech zmian systemie net-billingu - tzw. czteropaku dla prosumenta

W jego ramach zaproponowaliśmy wprowadzenie gwarantowanej minimalnej ceny odkupu, by zapewnić prosumentom narzędzie, dzięki któremu będzie można obliczyć czas zwrotu inwestycji, a także uchronić przed cenami ujemnymi, które mogą być problemem wraz z wprowadzeniem taryf dynamicznych, rozliczenie depozytu bez podatku VAT, możliwość pokrycia depozytem wszystkich składników faktury, a nie tylko opłaty za energię czynną, a także możliwość wypłaty 100% nadwyżek depozytu prosumenckiego lub rozliczenia ich w kolejnych latach. 

Czteropak dla prosumenta redakcji GLOBENERGIA 

Podczas Kongresu Trendy przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą opinii na temat koniecznych zmian w systemie net-billingu. Jej wyniki kształtują się następująco:

Wyniki ankiety pt. “Jak zmienić net-billing?” przeprowadzonej podczas Kongresu Trendy

Prawie połowa uczestników (51%) uznała minimalną cenę odkupu jako najkonieczniejszą zmianę w obecnym systemie rozliczenia energii. Najmniejsze poparcie (3%) zyskał pomysł rozliczania depozytu bez podatku VAT. 

Czy pozycja prosumentów zostanie wzmocniona?

Podczas Kongresu o zmianach rozliczeń prosumentów mówił Grzegorz Onichimowski, współtwórca i wieloletni prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii. 

Pracujemy nad zmianą rozliczenia prosumentów w dialogu z Polskim Alarmem Smogowym. W ustawie prosumenckiej chcemy zawrzeć kwestie uwzględnione w czteropaku prosumenckim, [czyli ustalenie ceny minimalnej odkupu energii, rozliczenie depozytu bez VAT, możliwość pokrycia depozytem wszystkich składników faktury oraz możliwość wypłaty nadwyżek depozytu prosumenckiego lub rozliczeniu ich w kolejnych latach - przyp. redakcji]. Prawdopodobnie zajmie się tym nowy resort klimatu. Jeśli jednak formowanie rządu potrwa dłużej, to możliwe, że jeszcze stare ministerstwo klimatu będzie procedować tę ustawę” - stwierdził.

Grzegorz Onichimowski podczas VI Kongresu Trendy

Wszystko wskazuje na to, że już niebawem możemy spodziewać się dużych zmian w zakresie ustawy prosumenckiej. Propozycje zawarte w czteropaku dla prosumenta opracowanym przez redakcję GLOBENERGIA mają dużą szansę na wdrożenie, jednak nie jest to koniec potrzebnych zmian. Podczas Kongresu prelegenci wymieniali szereg propozycji, takich jak wprowadzenie bonu na audyt energetyczny, walkę z pompami ciepła, których rzeczywiste parametry odbiegają od tych deklarowanych przez producenta, edukację prosumentów, wprowadzenie specjalnych taryf dla pomp ciepła, przywrócenie przewidywalności legislacyjnej i kultury konsultacji społecznych, a także zwiększenie inwestycji w magazyny energii. Wszystkie propozycje reform dyskutowane w trakcie paneli zostaną zaprezentowane 15 listopada podczas drugiego dnia Kongresu.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia