Wiemy po jakiej cenie prosumenci sprzedadzą energię!

Net-billing w Polsce realnie już funkcjonuje. 30 czerwca skończył się trzymiesięczny okres przejściowy, w którym nowi prosumenci jeszcze rozliczali się w ramach systemu opustów. Wiemy, po jakiej cenie sprzedadzą energię, której nie zużyli!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Choć obecni prosumenci, którzy zgłosili swoją instalację przed 31.03.2022 r. mają zagwarantowany system opustów na 15 lat od wyprodukowania pierwszej energii, dla nowych prosumentów system opustów odchodzi już w zapomnienie. 1 lipca 2022 roku zaczął obowiązywać nowy ustawowy system rozliczeń prosumentów – net-billing, który zastępuje system opustów. Nowy system rozliczeń jest efektem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, a więc ustawy z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzanie systemu w życie zostało podzielone na trzy etapy. Przypomnijmy je:

  • Od 1 kwietnia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku nowi prosumenci, którzy zgłosili instalację po 31.03.2022 r. podlegali rozliczeniom w systemie opustów w formie okresu przejściowego.
  • Od 1 lipca 2022 roku prosumenci są rozliczani według zasad net-billingu. Inwestorzy, którzy przyłączyli mikroinstalację fotowoltaiczną po 31 marca 2022 roku przeszli na net-billing automatycznie, a energia, która do 30 czerwca 2022 roku została przez ich system wprowadzona do sieci, ale nie została pobrana, zasiliła ich depozyt prosumencki. Od 1 lipca 2022 roku cena energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci będzie wyznaczana w oparciu o cenę rynkową miesięczną z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Tak będzie do 1 lipca 2024 roku.
  • Od 1 lipca 2024 roku cena energii wprowadzanej przez prosumentów do sieci ma być wyznaczana dla poszczególnych, elementarnych okresów rozliczeniowych – godzinowych.

W skrócie, w pierwszym etapie – od 01.07.2022 r. do 30.06.2024 r. energia będzie rozliczana w oparciu o miesięczne ceny rynkowe, a po tym terminie o ceny godzinowe. Prosumenci, którzy zgłosili instalację po 31.03.2022 roku automatycznie przeszli na net-billing, a niewykorzystana energia musi zostać przeliczona na pieniądze z uwzględnieniem giełdowej ceny energii i zasili ich konto prosumenckie prowadzone przez sprzedawcę energii. Nadwyżki przeliczone na wartość energii w złotówkach staną się depozytem prosumenckim.

Rynkowe ceny energii

Rynkowa cena energii elektrycznej ustalana jest dla każdej godziny przez Towarową Giełdę Energii oraz wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej w ramach jednolitego łączenia rynków dnia następnego. Rynkowe ceny energii publikowane są przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

11.07.2022 r. PSE opublikowały rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej. Ta cena posłuży do obliczenia wartości depozytu prosumenckiego dla nadwyżek energii, która nie została pobrana z sieci oraz dla lipcowych nadwyżek energii oddawanych do sieci.

Cena ta wynosi 659,29 zł/MWh. Jest więc wyższa niż aktualne stawki taryfowe, po których prosumenci będą musieli kupować energię.

Rynkowa miesięczna cena energii, źródło: PSE

Dla porównania, w Tauronie aktualna cena energii z obniżonym - 5% VATem, który będzie obowiązywał do 31.07.2022 r. wynosi 0,4302 zł brutto za 1 kWh w taryfie G11. Netto jest to cena 0,4097 zł za 1 kWh.

W jaki sposób ta cena przełoży się na realną produkcję i zużycie? Piszemy o tym TUTAJ

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia