W wirtualnej elektrowni zdecentralizowane jednostki w sieci energetycznej są połączone i obsługiwane przez jeden, scentralizowany system sterowania. Jednostkami tymi mogą być zarówno producenci energii elektrycznej (np. z wiatru, biogazu, energii słonecznej, elektrociepłowni lub elektrowni wodnej), jednostki magazynowania energii, odbiorcy energii elektrycznej lub instalacje typu power-to-X (takie jak energia z ciepła i energia z gazu).

Po zintegrowaniu w wirtualną elektrownię moc i elastyczność zagregowanych jednostek może być przedmiotem wspólnego obrotu. Zatem nawet małe jednostki uzyskują dostęp do lukratywnych rynków (takich jak rynek rezerwy bilansującej), których nie byłyby w stanie wprowadzić indywidualnie. Każda zdecentralizowana jednostka, która zużywa, magazynuje lub produkuje energię elektryczną, może stać się częścią wirtualnej elektrowni.

Wirtualna elektrownia – składowe

Oprócz obsługi każdego pojedynczego składnika w wirtualnej elektrowni, centralny system sterowania wykorzystuje specjalny algorytm, aby dostosować się do poleceń rezerwy bilansowania od operatorów systemów przesyłowych i do warunków sieci – tak jak robi to większa, konwencjonalna elektrownia. Ponadto Virtual Power Plant może szybko i skutecznie reagować na handel energią elektryczną, dostosowując w ten sposób operacje zakładu do sygnałów cenowych z giełd energii.

Rola StorEdge®  w wirtualnych elektrowniach

SolarEdge ogłosił, że inwerter StorEdge® (rozwiązanie, które zapewnia właścicielom domów zasilanie awaryjne w przypadku zerwania sieci i pozwala zmaksymalizować własne zużycie energii oraz zwiększyć niezależność energetyczną) został wybrany jako część programu ConnectedSolutions firmy National Grid, który jest wdrażany w Massachusetts i Rhode Island. Właściciele nowych i zainstalowanych falowników StorEdge będą otrzymywać zachęty finansowe za udział w programie, który opiera się na centralnie zarządzanej platformie usług sieciowych SolarEdge.

System StorEdge (Źródło: SolarEdge)

Program ten umożliwia dostarczanie klientom niedrogich i dodatkowych rodzajów energii, aby pomóc w okresach szczytowego zapotrzebowanie na energię.

Korzyści dla uczestników i sieci

Uruchomiony na początku lipca program ConnectedSolutions będzie ładował i rozładowywał akumulatory uczestniczących w systemie właścicieli systemu StorEdge w celu dostarczania energii w okresach dużego zapotrzebowania. Poprawiając zwrot systemów magazynowania energii słonecznej i zachęcając do większych instalacji, program oferuje korzyści zarówno właścicielom systemów, jak i instalatorom PV.

Inteligentny system monitorowania energii (Źródło: SolarEdge)

„Przywództwo National Grid we wspieraniu rozproszonych źródeł energii odnawialnej pokazuje, w jaki sposób rynek energii przechodzi strategiczną transformację” – powiedział Lior Handelsman, wiceprezes SolarEdge ds. marketingu i strategii produktu, założyciel.

Handelsman dodaje, że SolarEdge jest zaangażowany, w pomoc w przejściu tych zmian dzięki dostarczaniu innowacyjnych ekosystemów energetycznych i wspiera inteligentne zarządzanie zarówno na poziomie lokalnym, jak i sieciowym.

Wirtualne elektrownie – przyszłość i megatrend w energetyce?

SolarEdge

Producent falowników fotowoltaicznych.