Wirtualne elektrownie pomagają uprościć handel energią z OZE

Jednym z wielkich plusów OZE jest fakt, że pozwalają one na rozproszoną generację. Duże zagęszczenie jednostek małych mocy daje możliwość zredukowania strat na przesyle, co pozwala na podwyższenie efektywności energetycznej. Coraz częściej pojawiają się pomysły na integrację wytwórców i producentów energii w jedną sieć, w której członkowie będą zarówno konsumentami i producentami – czyli prosumentami.

Jednym z takich projektów są tkz. „wirtualne elektrownie”. To wzajemnie powiązana grupa jednostek wytwórczo – konsumpcyjnych, generująca prąd przy wykorzystaniu OZE.

Wczoraj pojawiła się informacja mówiąca, że ReneSola – chiński koncern zajmujący się budowaniem elektrowni fotowoltaicznych – wykorzysta tą platformę do nadzorowania pracy instalacji budowanych w Polsce.

Firma jest jednym z największych zwycięzców ostatnich aukcji energetycznych. Aby dostarczyć wymaganą ilość energii, ReneSola zbuduje instalacje o łącznej mocy ponad 50MW. Ich tworzenie ma się zakończyć we wrześniu tego roku. Aż 70% tych instalacji będzie korzystać z wirtualnej elektrowni, do której dostęp zapewni Elektrownie Next.

Fotowoltaika na domach jednorodzinnych

Inteligentna sieć Next będzie zajmować się błyskawicznym przesyłem energii pomiędzy wszystkimi jednostkami, które są do niej podpięte. W ten sposób koncern będzie w stanie odsprzedawać energię po optymalnych cenach, jak i nie dopuści do przeciążenia sieci. W zasadzie Next będzie odpowiedzialny za cały handel wygenerowanym prądem – tj. zarządzanie portfelem oraz długofalowe przewidywanie produkcji i rozkład wyprodukowanej przez cały system energii elektrycznej. Mówiąc wprost, Next bierze na siebie całą odpowiedzialność wynikającą z rynkowego handlu wyprodukowanym przez ReneSola prądem. Jednocześnie zapewnia, że chiński koncern uzyska za swoją energię zawsze cenę obiecaną na aukcji energetycznej.

Wraz z nowelizacją ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, wytwórcy OZE o mocy powyżej 500 kW nie mogą już odprowadzać wygenerowanej mocy po tkz. „cenach URE”. Zapisy wchodzą w życie tego roku. Dzięki współpracy z Next Elektrownie, ReneSola może w stabilny sposób planować zyski ze swoich instalacji, które będą zarządzane przez inną firmę, zajmującą się jedynie handlem energią.

Źródło: elektrownie-next, cleantechnica

Maciej Janiszkiewicz

Redaktor GLOBEnergia