24 października podczas IV Międzynarodowej Konferencji Energetyka, Środowisko, Rolnictwo, odbyła się debata poświęcona OZE i ochronie klimatu na obszarach wiejskich. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda zwrócił uwagę, że rolnictwo jest sektorem bardzo mocno uzależnionym od warunków klimatycznych i wrażliwym na zmiany i anomalie klimatyczne. Polska, jak i Węgry są krajami, w których emisja zanieczyszczeń należy do najniższych w Europie. W Polsce wynosi ona blisko 2,1 tony ekwiwalentu CO2 na hektar, a na Węgrzech niecałe 1,4 tony na hektar. We wszystkich krajach UE tworzona jest Strategia Wspólnej Polityki Rolnej mająca uwzględnić zarówno ochronę rolniczej przestrzeni produkcyjnej, jak i wprowadzić praktyki przyjazne klimatowi. Z rolniczego punktu widzenia najważniejsze są te technologie OZE, które oprócz produkcji energii z odpadów rolniczych mogą bezpośrednio wspierać rolnictwo w realizacji celów klimatycznych i środowiskowych. Stąd resort przywiązuje uwagę do energetyki wodnej i biogazowni rolniczych.

W ocenie ministra Pudy, OZE nie zastąpią energetyki systemowej – wielkoskalowej,ale na obszarach wiejskich mogą znacząco wspomóc pracę krajowego systemu energetycznego.

– Uważamy, że lokalne wytwarzanie energii na własne potrzeby to dobry kierunek rozwoju, aby efektywnie wykorzystać wszystkie istniejące lokalnie zasoby OZE takie, jak: odpady z produkcji rolnej, przetwórstwa rolno-spożywczego i handlu żywnością, woda, wiatr, słońce, czy źródła geotermalne – powiedział minister Puda podczas konferencji.

Podkreślił, że forma współpracy taka jak spółdzielnie energetyczne pozwala na efektywne wykorzystanie wszystkich dostępnych lokalnie zasobów OZE z jednej strony, natomiast z drugiej – na ekonomiczną wielkość instalacji. Dzięki lokalnemu charakterowi zapobiega też nadmiernej koncentracji.

Wkrótce wsparcie dla rolników

Według ustaleń dziennikarzy TVP, w najbliższych dniach resort rolnictwa ogłosi program wsparcia dla tych gospodarstw, które zdecydują się na uruchomienie ekologicznych form produkcji prądu.

– Te rozwiązania które chcemy wprowadzić, aby ułatwić rolnikom możliwość wprowadzania biogazowni, rozwiązań fotowoltaicznych, czy małych farm wiatrowych w naszym kraju – mówił Puda w rozmowie z TVP.

Przypomnijmy, że obecnie trwa nabór w programie Agroenergia. Druga część tego programu obejmuje dofinansowanie do biogazowni rolniczych wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego oraz elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW. Istnieje również możliwość dofinansowania magazynu energii (do 20 proc. kosztów kwalifikowanych). Dofinansowanie jest udzielane w formie dotacji lub pożyczki. Pożyczka obejmuje 100 proc. kosztów kwalifikowanych, natomiast dotacja 50 proc. kosztów kwalifikowanych, w zależności od mocy instalacji. Wnioski można składać do 20 grudnia 2021 roku.

Źródło: TVP/Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom