W program Prosument zaangażowanych jest coraz więcej Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pisaliśmy niedawno, że w opolskim oddziale WFOŚiGW zmieniono zasady programu podanego oficjalnie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na korzyść pomp ciepła, kolektorów słonecznych czyli urządzeń produkujących energię cieplną z OZE. Co w pozostałych WOŚiGW?


Prosument opolski – lepsza wersja Prosumenta – czytaj tutaj 


Wzorowy Prosument na Warmii i Mazurach

W piątek, 5 grudnia WOŚiGW w Olsztynie zatwierdził ostateczną wersję regulaminu programu Prosument, co jest jednoznaczne z przystąpieniem do programu wsparcia inwestycji opartych na OZE. Dlaczego wzorowy? Warunki, na jakich będzie funkcjonował są takie same jak warunki proponowane przez NFOŚiGW. To znaczy, że beneficjentami programu mogą być oprócz wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, również osoby fizyczne, które posiadają prawo do dysponowania jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, lub budynkiem jednorodzinnym w budowie.
Na ten cel przeznaczono z NFOŚiGW 5 040 000,00 zł, z czego 3 024 000,00 zł w formie pożyczki oraz 2 016 000,00 zł w formie dotacji.

Chcesz zostać Prosumentem, ale nie wiem od czego zacząć?


A tymczasem w Rzeszowie…

W WFOŚiGW w Rzeszowie program Prosument również zaczął funkcjonować, ale na nieco innych warunkach, nie do końca zgodnych z programem oferowanym przez NFOŚiGW. Dlaczego?
Forma dofinansowania jest taka sama: do 100% kosztów w formie dotacji z pożyczką, a do 40% kosztów w formie dotacji. Różnica polega jednak w tym, kto może się o takie dofinansowanie postarać. W WFOŚiGW w Rzeszowie program Prosument realizowany jest jedynie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Na oficjalnej stronie WFOŚiGW w Rzeszowie czytamy, iż nie przewiduje się bezpośredniej obsługi osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
Co w takiej sytuacji mogą zrobić osoby fizyczne zainteresowane polityką prosumencką?
Mogą niestety liczyć tylko na banki, których listy jeszcze nie podano. Zgodnie z deklaracjami NFOŚiGW, lista banków zostanie opublikowana początkiem lutego 2015r.


Zasadniczy Prosument ruszy w lutym – czytaj tutaj