Obowiązująca od 1. stycznia 2021 roku opłata mocowa zdecydowanie bardziej uderza w firmy, niż w gospodarstwa domowe. Odbiorcy o dużym wolumenie zużycia energii elektrycznej, a zwłaszcza w godzinach największego zapotrzebowania, już w najbliższej przyszłości znacznie odczują nowe regulacje. Dobrym, sprawdzonym i łatwym rozwiązaniem, które może pozwolić przedsiębiorcom ograniczyć negatywne skutki wprowadzenia opłaty mocowej jest fotowoltaika. Ile można zaoszczędzić na opłacie mocowej inwestując w instalację PV?

Mikroinstalacja dla firm

Mikroinstalacja PV to instalacja, której moc nie może być większa niż 50 kWp. Przedsiębiorcy na użytek firmy mogą potrzebować większej ilości energii, niż gospodarstwa domowe, ale jeśli mają podpisaną umowę kompleksową, mogą – podobnie jak gospodarstwa domowe skorzystać z bezgotówkowego systemu rozliczeń – systemu opustu. Najczęstszym pokryciem dachowym, z którym firmy instalacyjne spotykają się na co dzień montując instalacje na przedsiębiorstwach są dachy płaskie lub blacha trapezowa. Do montażu instalacji o mocy 50 kWp potrzebna już jest znacząca przestrzeń, więc może się okazać, że miejsce na dachu przedsiębiorstwa jest niewystarczające i trzeba zlokalizować instalację na gruncie.

Warto przypomnieć, że od sierpnia 2019 roku przedsiębiorcy, z wyjątkiem tych których podstawową działalnością jest produkcja energii – mogą uzyskiwać status prosumentów ustawowych uprawniający ich do korzystnego sposobu rozliczenia energii pobranej i wprowadzonej do sieci z mikroinstalacji.

Od instalacji o mocy 10 kWp zmienia się sposób rozliczania w ramach systemu opustu. Zamiast stosunku 0,8 (dla instalacji do 10 kWp) opust wynosi 0,7. Oznacza to, że za każdą 1 kWh oddaną do sieci, prosument-przedsiębiorca może odzyskać 0,7 kWh. W przypadku instalacji o mocy 50 kWp rozliczanie się na zasadach prosumenckich jest zatem nieco mniej korzystne niż w przypadku instalacji do 10 kWp.

Czym różni się instalacja dla przedsiębiorstwa od instalacji dla domu?

Instalacja dla przedsiębiorstwa różni się od instalacji dla gospodarstwa domowego przede wszystkim podatkiem VAT. W przypadku gospodarstw domowych VAT na fotowoltaikę wynosi 8%. Dla przedsiębiorcy podatek VAT wynosi 23%.

Istotny jest również rodzaj taryfy, w której rozlicza się przedsiębiorca. Gospodarstwa domowe rozliczają się w taryfie G, a przedsiębiorstwa w taryfie C.

Oprócz tego, przedsiębiorcy mogą skorzystać z tzw. tarczy podatkowej, która polega na obniżeniu kwoty podatku dochodowego, poprzez wykorzystywanie kapitału obcego w finansowaniu przedsiębiorstwa. W takim wypadku, podatek dochodowy ulega obniżeniu, dzięki zaliczeniu bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu, wydatków związanych z wykorzystaniem zewnętrznego kapitału, np. odsetek od kredytu czy rat leasingowych. Warunkiem koniecznym do wykorzystania tarczy podatkowej jest rozliczanie podatku dochodowego według skali podatkowej lub podatkiem liniowym (cenabiznesu.pl).

Przykładowe wyceny dla instalacji o mocy 50 kWp

UWAGA: Przedstawiona analiza nie jest ofertą, a opracowaniem redakcyjnym przygotowanym na podstawie przykładowych ofert uzyskanych od zaprzyjaźnionej firmy wykonawczej. Dokładne koszty są zawsze ustalane indywidualnie, przy oględzinach budynku, a na cenę mogą mieć wpływ czynniki takie jak długość trasy kablowej itp.

Wyceny zostały przygotowane dla instalacji zorientowanych na południe i zlokalizowanych na gruncie, blasze trapezowej, dachówce, blachodachówce, goncie/papie i dachu płaskim. Instalacje zostały oparte o moduły monokrystaliczne typu HCC Jinko Solar o mocy 330 Wp oraz falownik Huawei o mocy 50 kW. Dokładna moc instalacji to 49,5 kWp.

W skład instalacji wchodzi:

 • 150 modułów Jinko JKM320M-60 330 Wp o mocy 330 Wp
 • Falownik Huawei SUN 2000-50KTL-M0
 • Ochrona przeciwprzepięciowa (ograniczniki przepięć i uziemienie)
 • Zabezpieczenie strony AC i DC
 • Okablowanie strony AC i DC
 • Montaż, pomiary, dokumentacja
 • Transport w promieniu do 200 km, dostawa

W każdej wycenie zostały wzięte pod uwagę te same komponenty. Jak będą się różniły ceny instalacji w zależności od miejsca montażu?

 • Dachówka: 163 900 zł netto
 • Blachodachówka: 156 000 zł netto
 • Blacha trapezowa: 149 600 zł netto
 • Gont/papa: 153 200 zł netto
 • Dach płaski: 167 100 zł netto
 • Grunt:168 000 zł netto

Średnie ceny

Średnia cena instalacji PV o mocy 49,5 kWp na wybranych komponentach wynosi 159 633 zł netto. Średnia cena jednostkowa wynosi 3225 zł netto, przy czym waha się od 3022 zł netto w przypadku instalacji na blasze trapezowej do 3394 zł netto w przypadku instalacji na gruncie.

Produkcja energii

Przyjmuje się, że w polskich warunkach klimatycznych optymalnie zlokalizowana i wykonana instalacja fotowoltaiczna jest w stanie wyprodukować rocznie nieco ponad 1 000 kWh z każdego zainstalowanego kW mocy. Zaproponowane powyżej instalacje wyprodukują rocznie nieco mniej niż 50 000 kWh energii elektrycznej.

Fotowoltaika generuje oszczędności

Według szacunków firmy wykonawczej od której otrzymaliśmy oferty, dzięki fotowoltaice przedsiębiorca mógłby zaoszczędzić na opłacie mocowej około 37 tysięcy złotych! Instalacja na wybranych komponentach w zależności od miejsca montażu zwróci się w ciągu 5-7 lat.

 

Redakcja GLOBEnergia