Wirtualna elektrownia dla osób z pogranicza ubóstwa energetycznego

W mieście Scandiano w prowincji Reggio Emilia (północne Włochy) zostanie przeprowadzony pilotaż wirtualnej elektrowni, która zapewni energię elektryczną 48 gospodarstwom domowym, prowadzonym w mieszkaniach socjalnych. W planie jest budowa instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej z systemem magazynowania energii elektrycznej. Do dyspozycji mieszkańców będzie także flota samochodów elektrycznych. Projekt ma charakter pilotażowy i powinien zakończyć się w grudniu 2022 r. W przypadku pomyślności testów, decydenci liczą na masowe wdrożenie  rozwiązania na obszarze całej prowincji w 2023 r.

Inicjatywa zakłada budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu bloku o mocy 60 kW wraz systemem magazynowania o mocy 115,2 kWh. Montaż urządzeń zostanie ukończony pod koniec 2021 r. Autorzy projektu liczą także na 60-proc. zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

W 2022 r. do dyspozycji zostaną oddane także samochody elektryczne, z których będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy (lokalny car-sharing). Obecnie te rozwiązanie jest negocjowane z potencjalnym partnerem pilotażu. Przewidywane jest podpisanie długoterminowej umowy najmu samochodów. Eksperci wskazują, że ten model mobilności byłby bardziej skuteczny, gdyby większość mieszkańców pracowała głównie w domu lub w ogóle nie pracowała, na przykład będąc na emeryturze.

Pomysłodawcy projektu to ART-ER, włoska agencja badawcza ENEA i Uniwersytet Boloński, którzy obecnie modelują profile zużycia energii zebrane przez Enel X. Według Piero De Sabbata z laboratorium Enea, główną kwestią jest teraz zrozumienie profili konsumpcji mieszkańców oraz zastanowienie się, czy kampanie uświadamiające mogą pomóc mieszkańcom zrozumieć rolę takich inicjatyw.

Projekt zostanie sfinansowany w ramach programu dedykowanego inicjatywom z obszaru modernizacji budownictwa SuperBonus. Projektodawcy liczą na 50 proc. ulgą podatkową. Pozostałe koszty pokryją mieszkańcy budynku wielorodzinnego. Rozwój wirtualnej elektrowni jest możliwy dzięki regulacjom dotyczącym społeczności energetycznych wykorzystujących energię odnawialną, które weszły w życie we Włoszech w zeszłym roku. Nowe przepisy uprościły funkcjonowanie tzw. prosumenta zbiorowego oraz zasady konsumpcji wyprodukowanej przez siebie energii.

Ubóstwo energetyczne i plany transformacji klimatycznej

Obywatele mieszkający w lokalach socjalnych często żyją na pograniczu ubóstwa energetycznego. Decydenci liczą na sukces pilotażu, gdyż w takim przypadku rozwiązanie będzie implementowane na terenie całej prowincji Reggio Emilia, na terenie której mieszka wiele ubogich osób.

Elektromobilność i energooszczędny sektor mieszkaniowy będą dwoma kluczowymi filarami strategii regionu Emilia-Romania, mającego na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Celem jest konsumowanie 100 proc. energii pochodzącej z OZE w 2030 r. W planie jest m.in. instalacja źródeł OZE, transformacja lokalnych flot autobusowych poprzez zastąpienie co najmniej 600 autobusów pojazdami niskoemisyjnymi. Władze chcą przeznaczyć ponad 14 mln euro na rozwój mobilności pieszej, rowerowej oraz na rozwój stref ograniczonego ruchu.

Źródło: PV-Magazine

Redakcja GLOBEnergia