Wniosek o wypłatę dodatku węglowego – jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

Projekt ustawy o dodatku węglowym został przyjęty przez Sejm. Teraz ustawa czeka na podpis Prezydenta. Aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł należy złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Wniosek ten jest jednolity dla całego kraju. Jak wygląda wniosek? Jakie dane należy wpisać? Kiedy można go złożyć?

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Dodatek węglowy to jednorazowe wsparcie w wysokości 3 tys. zł.

Kiedy złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Ustawa o dodatku węglowym czeka na podpis prezydenta. 5 sierpnia 2022 r. ustawa ta wróciła z senatu do sejmu, gdzie posłowie odrzucili poprawki senatu. Dokument wejdzie w życie po podpisaniu przez prezydenta. Oznacza to, że wnioski o wsparcie w wysokości 3 tys. zł będzie można składać jeszcze w sierpniu tego roku.

Senat chciał objąć dodatkiem również inne paliwa do ogrzewania. Sejm odrzucił poprawki senatu, ale zapowiedziano kolejny dodatek - dodatek do ogrzewania. W wywiadzie dla Rzeczpospolitej, Minister Klimatu i Środowiska (MKiŚ) Anna Moskwa zapowiedziała, że MKiŚ zależy, aby ustawa o dodatku do ogrzewania, która będzie przedstawiona na wrześniowym posiedzeniu Sejmu, miała już aprobatę rządu. Pisaliśmy o tym już tutaj: Dopłaty do ogrzewania będą dla wszystkich – znamy kwoty dofinansowania

Anna Moskwa zaznacza również, że resort Klimatu i Środowiska rozważa zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 r.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Jak podaje portal CIRE.PL, władze gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) będą dokonywać weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku. W szczególności weryfikacji będzie poddane zgłoszenie głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Aby ubiegać się o dodatek konieczne jest zgłoszenie źródła ciepła w CEEB.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego - wzór

Aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł należy złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Poniżej zdjęcie strony tytułowej wniosku. Wzór wniosku pochodzi z projektu ustawy o dodatku węglowym.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego.
Źródło: orka.sejm.gov.pl
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego.
Źródło: orka.sejm.gov.pl

Co należy wpisać do wniosku o dodatek węglowy?

Jednemu gospodarstwu domowemu przysługiwać będzie jeden dodatek węglowy. We wniosku powinny znaleźć się następujące informacje:

  • imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
  • dane adresowe,
  • numer rachunku bankowego, na który zostanie przelany dodatek,
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego - dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego.
Źródło: orka.sejm.gov.pl
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego - dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego.
Źródło: orka.sejm.gov.pl
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego - adres miejsca zamieszkania i numer rachunku bankowego.
Źródło: orka.sejm.gov.pl
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego - adres miejsca zamieszkania i numer rachunku bankowego.
Źródło: orka.sejm.gov.pl

Należy również określić, czy gospodarstwo domowe jest jednoosobowe, bądź wieloosobowe. W przypadku wieloosobowego gospodarstwa trzeba będzie podać liczbę domowników z uwzględnieniem wnioskodawcy, a także podać domowników. W przypadku domowników wymagane dane to: imię, nazwisko, PESEL oraz dane dokumentu potwierdzającego tożsamość domownika.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego - dane osoby wchodzącej w skład gospodarstwa domowego.
Źródło: orka.sejm.gov.pl
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego - dane osoby wchodzącej w skład gospodarstwa domowego.
Źródło: orka.sejm.gov.pl

We wniosku należy również zaznaczyć jakie jest główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Wnioskodawcy mają do wyboru: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego - informacja dotycząca źródeł ogrzewania na paliwo stałe.
Źródło: orka.sejm.gov.pl
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego - informacja dotycząca źródeł ogrzewania na paliwo stałe.
Źródło: orka.sejm.gov.pl

Odpowiedzialność karna - dodatek węglowy

We wniosku o dodatek węglowy znajduje się informacja o rygorze odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Ponadto należy oświadczyć, że gospodarstwo domowe nie korzysta/nie korzystało z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych. Jeżeli gospodarstwo kupiło węgiel po obniżonej cenie (cenie gwarantowanej w wysokości 996,60 zł za tonę) na mocy ustawy o rekompensatach do cen węgla - wówczas nie może skorzystać z dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł.

Kontrowersje wokół dodatku węglowego

Organizacje społeczne wskazują, że błędem jest wprowadzenie podatku węglowego bez kryterium dochodowego. Prawo do 3 tys. zł mają zarówno osoby dotknięte ubóstwem energetycznym jaki i osoby zamożne, które mają zainstalowany kocioł na paliwa stałe. Według Andrzeja Guły - lidera Polskiego Alarmu Smogowego (PAS), 3,5 miliarda zł z pieniędzy podatników wypłaconych w ramach dodatku węglowego trafił do najbogatszych Polaków - którzy postanowili nie wymieniać kopciuchów i zatruwać powietrze.

Źródło: orka.sejm.gov.pl, CIRE.PL, Twitter - Andrzej Guła

Zobacz również