Tanie odsalanie wody morskiej możliwe dzięki energii słonecznej.

Z jednej strony niemal każdy człowiek może produkować własny prąd dzięki fotowoltaice i energii słonecznej. Z drugiej strony energia słoneczna może być wykorzystywana do produkcji wody pitnej, zarówno z powietrza o niskim poziomie wilgotności jak i ze słonej wody mórz i oceanów, co ma olbrzymie znacznie ponieważ woda morska stanowi ok. 97% wody w formie ciekłej na powierzchni Ziemi.

Tania woda dzięki darmowej energii słonecznej

Dotychczas produkcja czystej wody pitnej ze słonej wody morskiej wiązała się za wysokimi kosztami i zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Fiński startup dokonał rewolucyjnego rozwiązania które wykorzystuje czystą energię słoneczną do taniej produkcji pitnej wody ze słonej wody morskiej. Proces przekształcania wody z Oceanu Atlantyckiego na wodę pitną odbywa się w niewielkim kontenerze transportowym zlokalizowanym w nadmorskim mieście w Namibii, dookoła kontenera zainstalowana jest mikroelektrownia fotowoltaiczna. Dlaczego Namibia? Głównym powodem wybrania Namibii była przedłużająca się susza i ogłoszony stan wyjątkowy będący konsekwencją suszy. Permanentny brak deszczu prowadzi do poważnych niedoborów żywności, innowacyjny projekt fińskiego startup’u pomoże zaopatrzyć gospodarstwa domowe i rolnictwo w niezbędną do życia wodę.

Odwrócona osmoza

Technologia, która jest wykorzystywana do odsalania wody to odwrócona osmoza, która nie jest nową technologią, jednak ten system wykorzystuje fotowoltaikę bez magazynów energii. Dzięki takiemu rozwiązaniu ślad węglowy jest zredukowany w porównaniu do standardowej, energochłonnej instalacji wykorzystywanej do odsalana wody. Cały system jest również znacznie tańszy w całym okresie eksploatacji, koszty są praktycznie zerowe, bo energia słoneczna jest darmowa. Odsalanie wody zazwyczaj wykorzystuje znaczne ilości energii elektrycznej, ponieważ odwrócona osmoza wymaga utrzymywania wody pod stałym ciśnieniem. Nowa technologia zaproponowana przez Finów utrzymuje ciśnienie wody niezależnie, dzięki czemu może pracować bez podłączania do sieci oraz bez korzystania z magazynów energii elektrycznej. W odległych rejonach świata bez dostępu do infrastruktury elektrycznej systemy odsalania wody mogą zastąpić drogie, zanieczyszczające powietrze silniki Diesla, ponieważ eliminują koszty eksploatacji oleju napędowego. Szacunki dotyczące okresu zwrotu z inwestycji są obiecujące i wynoszą około 3-4 lata. Proces odsalania dodatkowo filtruje wodę przez membranę, która usuwa bakterie, wirusy i inne zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia. Ponadto systemy są modułowe, a mniejszy system może wyprodukować nawet 3500 litrów wody na godzinę.

Energia słoneczna w walce ze zmianami klimatu

W Namibii system odsalania wody morskiej działa na terenie kampusu Uniwersytetu Namibii, a woda jest częściowo wykorzystana do nawadniania ogrodu. Drzewa z nawadnianego ogrodu mają pomóc usuwać dwutlenek węgla z atmosfery. W najbliższym czasie systemy odsalania wody będą wykorzystywane na większą skale, żeby pomóc przygotować się krajowi do dotkliwych skutków suszy. W Azji i Afryce powszechne stają się zdecentralizowane źródła energii elektryczne – głównie systemy fotowoltaiczne. Innowacyjny projekt stworzony przez Finów może przyczynić się do stworzenia zdecentralizowanej infrastruktury wodnej dla społeczności lokalnych.

Jest to kolejny przykład jak darmowa energia słoneczna wspiera globalne zmiany na lepsze dla dobra ludzkości, zarówno umożliwiając produkcję energii elektrycznej dzięki fotowoltaice jak również odsalając wodę morską.

Błażej Olszycki

Redaktor GLOBEnergia