Zakres możliwości i wachlarz zalet jakie stwarza wodór są bardzo szerokie. Można pozyskiwać go z łatwo dostępnych źródeł poprzez elektrolizę wody, z odpadów komunalnych czy też odpadów rolnych, jak również z surowców kopalnych.  Wodór doskonale wpisuje się do założeń polityki klimatycznej tzw. Nowego Zielonego Ładu – dzięki temu rozwijanie technologii wodorowych staje się jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Ma szerokie zastosowanie w przemyśle, energetyce, transporcie oraz ciepłownictwie. Szczególne nadzieje wiąże się z sektorem transportu, ponieważ napędy elektryczne zasilane wodorem są znacznie efektywniejsze niż akumulatory, a także są bardziej wydajne na długich dystansach. Wodór może być również  wykorzystywany w przemyśle ciężkim, m.in. w produkcji stali.

Technologia wodorowa może znaleźć swoje zastosowanie również jako magazyn energii. Jest to szczególnie istotne w połączeniu z energią wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii, które w zależności od pochodzenia mogą nadprodukować energię elektryczną. Elektroliza wodoru pozwoliłaby przechować nadwyżki energii, co dodatkowo ustabilizuje system elektroenergetyczny. Wiąże się to z wykorzystaniem technologii Power to Gas (P2G).

W sektorze transportu wprowadzenie silników z napędem wodorowym spowodowałoby zmniejszenie zanieczyszczenia powierza, ponieważ nie występują one w procesie jego spalania. Istotnym jest również możliwe zwiększenie zasięgu pojazdów.

Wprowadzenie technologii wodorowych do stałego zastosowania prawdopodobnie całkowicie zmieni dotychczasowy obraz gospodarki.  Tradycyjne nośniki energii w postaci kopalin mogą zostać wyparte. W konsekwencji może doprowadzić  to do zmian nie tylko na arenie gospodarczej, lecz również politycznej.  Należy zaznaczyć, iż obecnie surowce naturalne (ropa naftowa, gaz ziemny) przez część państw są wykorzystywane jako narzędzie wpływu i nacisku politycznego. Wodór natomiast jest dostępny w każdym państwie, stąd tak istotne jest rozwijanie technologii jego pozyskiwania.

Wobec przytoczonych argumentów pojawia się pytanie; czy wodór jest paliwem bez wad?  Głównymi problemami jakie pojawiają się przy technologii wodorowej są m.in.:

  • duża ilość energii potrzebna przy produkcji wodoru;
  • konieczność zbudowania odpowiedniej infrastruktury i koszty z tym związane;
  • podczas produkcji wodoru z kopalin (ropa naftowa, gaz ziemny) wydzielają się znaczące ilości dwutlenku węgla.

Czy powyższe problemy mogą mieć jednak wpływ na wyhamowanie trendu jakim jest rozwijanie technologii wodorowych? Jakie kroki podejmują koncerny, naukowcy oraz politycy w celu rozwijania tego sektora gospodarki?

Przyszłość wodoru, szanse oraz wyzwania jakie są stawiane przed rozwijaniem tej technologii będą jednym z tematów podejmowanych przez środowisko naukowe, polityków, przedstawicieli największych polskich koncernów energetycznych  oraz przedsiębiorców podczas V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbywać się będzie w dniach 12-13 października 2020 r. na Politechnice Rzeszowskiej. GLOBEnergia objęła wydarzenie patronatem medialnym.

Głównymi Partnerami Konferencji są: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., OGP GAZ-SYSTEM S.A., PKN Orlen S.A., ARP S.A.

Srebrnymi Partnerami zostały: Województwo Podkarpackie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, MPWiK Rzeszów, ML-SYSTEM, Polska Spółka Gazownictwa, Towarowa Giełda Energii, PERN.

Brązowymi Partnerami są: Gas-Trading S.A., Asseco Poland, Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Inżynieria Rzeszów S.A., DFE SECURITY.

Do Patronów Medialnych należą: Polska Agencja Prasowa Biznes, Interia, TVP Info, TVP3 Rzeszów, Biomasa, BiznesAlert.pl, Centrum Informacji Rynku Energii (cire.pl), Cng-Lng.pl, Energetyka24, Energetyka, Gazeta Codzienna Nowiny, Gazeta Politechniki, GospodarkaPodkarpacka.pl, Mój Rzeszów, Napędy i Sterowanie, Nowa Energia, Nowiny24, Polskie Radio Rzeszów, Radio Via, Smart-Grids.pl, The Warsaw Institute Review, Trendywenergetyce.pl, Wiadomości Naftowe i Gazownicze, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, WysokieNapiecie.pl, Grupa medialna Info, RzeszównaŻywo.pl, Radio Centrum, Miesięcznik Instal, green-news.pl, Euractiv.pl, Biznes i Styl, GlobEnergia, Energia i Recykling, Portal Morski, Ochrona i Bezpieczeństwo, gospodarkamorska.pl.

Konferencja został objęta patronatem honorowym: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Klimatu, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Cyfryzacji, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowej Agencji Poszanowania Energii, Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP, Parlamentarnego Zespołu Energii i Klimatu, Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, Dyrektora Central Europe Energy Partners, Komisji Cyfryzacji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej, Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Więcej informacji dotyczących V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” można znaleźć na stronie:  www.instytutpe.pl/konferencja2020


mgr Jakub Prugar – Młodszy Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

Redakcja GLOBEnergia