Toyota Mirai to pierwszy opracowany od podstaw, produkowany seryjnie samochód elektryczny zasilany wodorowymi ogniwami paliwowymi. Zapas wodoru gromadzony jest w bezpiecznych zbiornikach wykonanych z niezwykle wytrzymałych materiałów kompozytowych i wystarcza na przejechanie nawet ponad 700 km, a jego uzupełnienie trwa około 5 minut. W reakcji wodoru z tlenem z powietrza powstaje prąd. Jej jedynym produktem ubocznym jest para wodna – reakcji nie towarzyszy emisja zanieczyszczeń. Producent zapewnia, że części związane z obiegiem wodoru zlokalizowane są poza kabiną samochodu, co pozwala na jego szybkie rozproszenie, jeśli już do jakiegokolwiek wycieku by doszło. Samochód wyposażony jest w czujniki, które automatycznie zamykają zawór zbiornika wodoru w przypadku kolizji, aby zapobiec jego ucieczce z potencjalnie uszkodzonych systemów. Samochód, który trafił na rynek w 2015 roku, sprzedawany jest w Japonii, USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Danii, Belgii, Norwegii i Holandii.

Toyota Mirai, źródło: Toyota

Toyota Mirai, źródło: Toyota

Wodór jest ciekawym i obiecującym źródłem energii. Pozyskiwać można go na 3 sposoby:

  • reforming parowy – najbardziej popularny sposób – proces produkcji wodoru z metanu i pary wodnej. W temperaturze od 700 do 1100°C, w obecności katalizatora metalicznego, para wodna reaguje z metanem tworząc gaz syntezowy złożony z tlenku węgla i wodoru: CH4 + H2O → CO + 3 H,
  • gazyfikacja – proces konwersji w gaz zawierający wodór materiałów organicznych,
  • elektroliza – proces polegający na zastosowaniu prądu elektrycznego do ekstrakcji wodoru i tlenu z wody.

Wodór znajduje zastosowanie nie tylko w transporcie samochodowym, ale również w łodziach podwodnych, w statkach kosmicznych i stacjonarnych generatorach energii elektrycznej.

Program Horizon Automotive Challenge obejmie 20 szkół średnich w dwóch kalifornijskich hrabstwach – Los Angeles i Orange County. W ramach programu uczniowie będą budować zdalnie sterowane samochody zasilane wodorowymi ogniwami paliwowymi, które następnie wezmą udział w wyścigach. Uczestnic będą mogli poznać problemy, z którymi borykali się konstruktorzy Toyoty Mirai i rozwiązania, które opracowano projektując i tworząc samochód. Celem przedsięwzięcia jest promowanie nowych technologii wśród młodzieży i zainteresowanie młodych ludzi karierą w dziedzinach nauki, techniki, inżynierii i matematyki.

Źródło: Toyota

Opracowanie: redakcja GLOBEnergia