Od około 20 lat firma Fronius bada i rozwija rozwiązania wodorowe. Mając bogate doświadczenie, firma zamierza jeszcze wiele dokonać: już w 2020 roku rozpoczęto budowę wodorowego centrum kompetencyjnego w siedzibie firmy w Steinhaus, w Górnej Austrii. Tam w przyszłości firma Fronius skoncentruje swoje siły, aby tworzyć odnawialne rozwiązania w dziedzinie mobilności i energii oparte na wodorze wytwarzanym w ekologiczny sposób.

24 godziny słońca są możliwe, ponieważ sprawiamy, że energia ze źródeł odnawialnych jest dostępna przez całą dobę. Technologie urzeczywistniające naszą wizję są już dostępne. Jedną z nich jest wytwarzanie wodoru w procesie elektrolizy. W połączeniu z ogniwem paliwowym wodór ma potencjał zrewolucjonizowania całego zaopatrzenia w energię. – powiedział Martin Hackl, Global Director Sales & Marketing, Solar Energy, Fronius International
Miejsce badań i rozwoju

Jak powiedział Walter Stockinger, Global Director Research & Development, Solar Energy, Fronius International, centrum kompetencyjne w Steinhaus będzie zapewniać idealne warunki do skoncentrowani zasobów związanych z tematyką wodorową i napędzania badań, rozwoju, produkcji i zbytu systemów H2.

W tym miejscu będą prowadzone także szkolenia i prezentacje dla klientów – powiedział Walter Stockinger

Firma buduje wodorowe know-how także dzięki licznym kooperacjom, innowacyjnym projektom pilotażowym i wymianom z gremiami przodującymi w tematyce wodorowej. Dlatego ta nowoczesna placówka rozwojowa ma być kołem zamachowym innowacyjności i optymalnym otoczeniem do testów i prób najnowszych zastosowań H2.

Dekarobonizacja mobilności

Wodór odgrywa dużą rolę w szczególności w dekarbonizacji mobilności. Jego zalety są widoczne w przypadku dużych odległości, ciężkich ładunków i krótkich czasów tankowania. Bezemisyjny, cichy i mocny napęd wodorowy ma duży potencjał w zastąpieniu konwencjonalnych silników spalinowych w różnych typach pojazdów, jak autobusy, samochody ciężarowe lub urządzenia do transportu wewnętrznego. W tym celu firma Fronius opracowała już rozwiązanie dostosowane do klienta — Fronius Solhub. Oczywiście, także w Steinhaus powstanie Solhub do tankowania wodorem, wraz z systemem gromadzenia i rekonwersji, a istniejąca flota samochodów zostanie rozbudowana o pojazdy wodorowe.

Fronius Solhub – kompletne, gotowe do zastosowania rozwiązanie systemowe do generowania, przechowywania, dystrybucji i rekonwersji zielonego wodoru

Słońce w zbiorniku z zielonym wodorem

Fronius Solhub, odznaczony w 2020 roku nagrodą „The Smarter E Award 2020” w kategorii „Smart Renewable Energy”, to kompletne, gotowe pod klucz rozwiązanie do generowania, przechowywania, dystrybucji i rekonwersji zielonego wodoru. W procesie elektrolizy z energii słonecznej i wody powstaje zielony wodór, który można przechowywać przez długi czas. Dodatkowym, pozytywnym skutkiem ubocznym jest fakt, że ciepło powstające podczas elektrolizy i rekonwersji można wykorzystać do ogrzewania lub przygotowywania ciepłej wody, co maksymalizuje wydajność systemu.

Coraz więcej producentów pojazdów oferuje już modele lub prototypy napędzane ogniwami paliwowymi. Przykładami są autobusy, samochody ciężarowe, wewnątrzzakładowe pojazdy logistyczne, a nawet pojazdy śniegowe. Teraz trzeba wybudować potrzebną infrastrukturę do tankowania. Dzięki Solhub firmy, gminy i inne organizacje mogą wytwarzać własne paliwo w postaci zielonego wodoru, przeznaczone do napędzania własnej floty pojazdów dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne. Często dostępne są duże powierzchnie dachowe do montażu instalacji PV i tak można rozpocząć samodzielną oraz ekologiczną produkcję wodoru.

Fronius Polska

Rozwiązania dla fotowoltaiki, inteligentne rozwiązania i zarządzanie energią