Nowy skład Zarządu Grupy TAURON

Na początku czerwca rozpoczęto działania kwalifikacyjne w celu wybrania najlepszych kandydatów na stanowiska prezesa oraz trzech wiceprezesów Zarządu Grupy TAURON Polska Energia. 14 lipca 2020 roku działania te zakończyły się. Rada Nadzorcza ogłosiła nowy skład zespołu. Nowym prezesem Zarządu został Wojciech Ignacok, stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów objął Marek Wadowski, natomiast posadę Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem otrzymał Jerzy Topolski. Nie został natomiast wybrany kandydat na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych. Nowy Zarząd został powołany na 3 lata kadencji.

Wojciech Ignacok nowym prezesem Zarządu TAURON

Wojciech Ignacok od 2016 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu PEC Geotermia Podhalańska S.A. Spółka ta zajmuje się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii cieplnej pochodzącej ze źródeł geotermalnych oraz produkcją energii elektrycznej w kogeneracji.

ignacok

Wojciech Ignacok – nowy prezes zarządu Tauron, źródło: brandsit.pl

Od 2003 roku prowadzi własną działalność gospodarczą przygotowując m.in. dokumentację przetargową oraz wsparcia technicznego projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W latach 2009 – 2016 świadczył usługi dotyczące realizacji projektów dotyczących modernizacji systemu kanałów przeciwpowodziowych Wrocławia. Był również odpowiedzialny za budowę zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze.

W latach 2007 – 2008 był Prezesem Zarządu w Spółce Geotermii Podhalańskiej. W latach 1997 – 2003 zajmował następujące stanowiska: specjalisty ds. marketingu, kierownika działu marketingu oraz Wiceprezesa Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji i inwestycji.

Na stanowisku prezesa Spółki TAURONU Wojciech Ignacok zastąpił Filipa Grzegorczyka.

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów – Marek Wadowski

Wiceprezesem Zarządu ds. Finansów w Spółce TAURONU ponownie został Marek Wadowski.
Pełnił on funkcję Wiceprezesa od 2016 roku. Zajmuje się m.in. zarządzaniem finansami, controllingiem, administracją oraz obsługą handlu.

W latach 2008 – 2015 był związany z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. Pełnił między innymi funkcję Wiceprezesa Zarządu – dyrektora finansowego Polskiego Koksu S.A. W latach 2009 – 2012 był Zastępcą Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Od 2012 do 2015 roku pełnił stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu – dyrektora ds. ekonomicznych Spółki Energetycznej Jastrzębie S.A.

Pracował także w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A. oraz jako doradca w BRE Corporate Finance S.A.

Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem – Jerzy Topolski

Nowym Wiceprezesem Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem został Jerzy Topolski.
Od 2016 roku był Wiceprezesem Zarządu ds. Operatora w TAURON Dystrybucja S.A., gdzie zajmował się między innymi rozwojem sieci dystrybucyjnej. W 2016 roku był też dyrektorem Krakowskiego i Tarnowskiego oddziału firmy.

W ENION S.A. od 2010 do 2011 roku obejmował stanowisko dyrektora Departamentu Taryf i zajmował się zarządzaniem przychodami regulowanymi.
Pracował również w Zakładzie Energetycznym Kraków S.A., gdzie był między innymi dyrektorem regionu wysokich napięć.

Źródło: Tauron

Redakcja GLOBEnergia