Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował podział zaakceptowanych wniosków według województw, z których pochodzą. Największym beneficjentem w Moim Prądzie do tej pory okazało się województwo mazowieckie z dotacjami o kwocie 2 288 601,91 zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska opublikował informację, że sumaryczna liczba złożonych wniosków według stanu na 17. października wyniosła 2912 sztuk, o mocy 1 350,84 kW na łączną kwotę 14 315 967,27 zł. Okazuje się, że wnioski są chętniej składane w województwach o lepszym nasłonecznieniu!

Najwięksi beneficjenci

Największym beneficjentem Programu Mój Prąd okazało się województwo mazowieckie. Tylko tam wpłynęło 464 wnioski o mocy zainstalowanej 2,6 MW, na łączną kwotę 2 288 601,91 zł. Zaraz po nim z 329 wnioskami znalazło się województwo podkarpackie. Warto zaznaczyć, że podkarpacie charakteryzuje się jednymi z najlepszych warunków w Polsce jeśli chodzi o nasłonecznienie i praktycznie w całym województwie przekracza 1100 kWh/m2, a nawet dochodzi do 1160 kWh/m2. W województwie podkarpackim wpłynęło 329 wniosków o łącznej mocy 1598,5 kW na kwotę 1 610 830,32 zł.

Na trzecim miejscu znalazło się województwo lubelskie. Tutaj także występują bardzo dobre warunki, podobne jak w województwie podkarpackim. Na Lubelszczyźnie wpłynęło 266 wniosków na moc 1425 kW i kwotę 1 314 038,68 zł.

W dalszej kolejności, wnioski składane były w województwach: śląskim, łódzkim, małopolskim, wielkopolskim, świętokrzyskim, pomorskim, dolnośląskim i kujawsko- pomorskim.

Najmniejsi beneficjenci

Ostatnie miejsca zajęły województwa podlaskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie, opolskie i zachodnio-pomorskie. Z wyjątkiem województwa opolskiego, są to obszary, które charakteryzują się nieco gorszymi warunkami, niż południowa część Polski.

Na samym końcu listy znalazło się województwo zachodnio-pomorskie, które ma jedne z najmniej korzystnych warunków w całej Polsce i wynosi około 1000 kWh/m2. Tam wpłynęło jedynie 65 wniosków na moc 391,42 kW i łączną kwotę 316 184,23 zł.

Należy jednak zaznaczyć, że obszar całej Polski ma korzystne warunki jeżeli chodzi o inwestycję w fotowoltaikę.

Dokładna tabela

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową tabelą przedstawioną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uszeregowaną względem największej liczby wniosków.

Lp Województwo Liczba wniosków Łączna moc zainstalowana (kW) Łączna kwota wnioskowanego wsparcia
1 Mazowieckie 464 2651,7 2 288 601,91 zł
2 Podkarpackie 329 1598,5 1 610 830,32 zł
3 Lubelskie 266 1425,01 1 314 038,68 zł
4 Śląskie 243 1421,35 1 207 789,67 zł
5 Łódzkie 206 1257,59 1 016 173,90 zł
6 Małopolskie 203 1084,96 1 008 075,34 zł
7 Wielkopolskie 177 1004,06 866 793,35 zł
8 Świętokrzyskie 174 889,37 858 984,43 zł
9 Pomorskie 150 856,64 725 473,38 zł
10 Dolnośląskie 145 868,79 711 918,72 zł
11 Kujawsko – Pomorskie 126 754,66 617 165,93 zł
12 Podlaskie 112 601,07 539 448,28 zł
13 Lubuskie 92 555,02 450 429,35 zł
14 Warmińsko – Mazurskie 81 452,57 395 459,78 zł
15 Opolskie 79 538,18 388 600,00 zł
16 Zachodniopomorskie 65 391,42 316 184,23 zł

 

źródło: NFOŚiGW, solargis

Redakcja GLOBEnergia