Pekin oficjalnie skrytykował kroki podejmowane przez Komisję Europejską w sprawie karnych ceł na chińskie panele fotowoltaiczne. W przedstawionym przez KE planie postępowania antydumpingowego przewiduje się cło wysokości 11,8% przez pierwsze dwa miesiące, które ostatecznie ma wzrosnąć do 47,6%. Ostateczna wartość cła może być niższa, w zależności od stopnia „polubownego rozwiązania sporu”. Tak wysokie cło ma poprawić sytuację europejskich firm branży fotowoltaicznej, która w ocenie KE zagrożona jest utratą nawet 25 tys. miejsc pracy.

W reakcji na plany UE chiński resort handlu poinformował o rozpoczęciu dochodzenia w sprawie niedozwolonych subsydiów dla europejskiego eksportu win. Zaznaczono, że wzrastający import win stanowi zagrożenie dla rodzimych producentów.  W ubiegłym roku wartość unijnej sprzedaży wina do Chin wyniosło 763 mln €, z czego większość to wartość win francuskich.
W minioną środę prezydent Francji Francois Hollande wezwał do spotkania przedstawicieli krajów członkowskich UE w celu ustalenia wspólnego stanowiska w sprawie handlu z Chinami.