Mimo chwilowych negatywnych skutków pandemii koronawirusa branża pomp ciepła w Polsce rozwija się i z optymizmem patrzy w najbliższą przyszłość. Badania przeprowadzone przez PORT PC wykazały, że branża pomp ciepła w Polsce dobrze przetrwała okres pandemii oraz dostrzega dobre perspektywy wzrostu na drugie półrocze 2020.

Na początku lipca 2020 Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła przeprowadziła ankietę wśród producentów i dystrybutorów pomp ciepła w Polsce na temat skutków pandemii COVID-19 i jej wpływu na rynek pomp ciepła w Polsce. Wyniki ankiety, w której brało udział 18 firm są dosyć optymistycznie. Około 33% widzi negatywny wpływ pandemii na swoją działalność, z czego bardzo negatywny wpływ odczuwa tylko 11% firm. Około 44% firm nie widzi zmian, a około 22% firm dostrzega zmiany pozytywne.

Wpływ pandemii koronawirusa na działalność firm, źródło: PORT PC

Spadek zamówień

W ciągu kilku tygodni, w okresie ścisłego lockdownu w marcu 2020, nastąpił wyraźny spadek zamówień z powodu COVID-19, który odczuła połowa firm biorących udział w badaniu. Pozostałe 50% firm nie odczuło spadku zamówień w tym czasie.

Perspektywy dotyczące II półrocza 2020

Firmy biorące udział w badaniu patrzą z optymizmem na drugie półrocze 2020 roku. Pozytywne i bardzo pozytywne stanowią łącznie 83%. Jedynie 17% firm ma raczej negatywne przewidywania dotyczące drugiego półrocza.

Przewidywania firmy na drugie półrocze, źródło: PORT PC

Pozytywne perspektywy

Jak podaje PORT PC, na pozytywną perspektywę najbliższych miesięcy wpływają zmiany w programie „Czyste Powietrze”. W przypadku pomp ciepła o bardzo wysokiej efektywności (klasy energetyczne A++ i A+++) zwiększono intensywność dofinansowania pomp ciepła do centralnego ogrzewania wodnego do 45% zarówno w przypadku gruntowych pomp ciepła, jak i urządzeń typu powietrze/woda. Co więcej, granica maksymalnego dofinansowania została zwiększona z 20.000 do 25.000 złotych.

Na rynek pomp ciepła niekorzystnie wpływa natomiast wycofanie się z finansowania nowych budynków w programie „Czyste Powietrze”, które nastąpiło wraz z końcem 2019 roku. Wycofanie nowych budynków z programu doprowadziło do tego, że obecnie najbardziej efektywne urządzenia grzewcze w nowych budynkach nie korzystają z żadnego wsparcia.

Perspektywa na najbliższe lata

Oprócz perspektywy na najbliższe półrocze, organizacja PORT PC zapytała firmy o perspektywę średnio- i długoterminową. Ponad połowa firm (56%) odpowiedziała, że nie wie jak będzie wyglądała perspektywa w najbliższych latach. 17% firm patrzy w przyszłość pozytywnie, a 28% negatywnie.

Strategia łączenia sektorów

Istotnym elementem w zakresie przyszłego rozwoju pomp ciepła jest Strategia Łączenia Sektorów opublikowana przez Komisję Europejską na początku lipca 2020 roku. Komisja Europejska wskazała na technologię pomp ciepła jako kluczową w transformacji energetycznej budynków UE. Szczegóły sprawdź TUTAJ.

Pompy ciepła w Polsce

W opublikowanym niedawno raporcie PORT PC wskazuje, iż w Polsce będzie kontynuowany trwający od kilku lat wzrost. W przypadku pełnej realizacji założeń strategii KE dot. łączenia sektorów zasób urządzeń w Polsce mógłby osiągnąć liczbę ponad 2,4 mln pomp ciepła w sektorze budynków jednorodzinnych.

Oznacza to bardzo obiecujące perspektywy dla dalszego rozwoju branży pomp ciepła w Polsce. Potwierdzają to również badania rynku pomp ciepła w Polsce przeprowadzane przez PORT PC w I półroczu 2020, które wskazują we wstępnych szacunkach na ponad 50% wzrost sprzedaży pomp ciepła. W najbliższym czasie dostępne będą szczegółowe dane dotyczące rynku pomp ciepła w 1 połowie 2020 roku.

PORT PC

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła