Wskaźnik gotowości budynków do obsługi inteligentnych sieci (Smart Readiness Indicator) jest nowym rozwiązaniem, które zostało wprowadzone w ostatniej nowelizacji Dyrektywy 2018/844 zmieniającej dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej.

Wskaźnik SRI ocenia gotowość budynków do obsługi inteligentnych sieci. Wskaźnik ten ma oceniać zdolności budynku lub modułu budynku do dostosowania jego funkcjonowania do potrzeb użytkownika i sieci oraz do poprawy jego efektywności energetycznej i ogólnej charakterystyki.

Wskaźnik RSI – dlaczego warto budować inteligentne budynki?

Informacje nt. wskaźnika zawarte są na stronie smartreadinessindicator.eu.

Celem pośrednim stosowania wskaźnika SRI jest zwiększenie wartości dodanej budowania obiektów inteligentnych, co ma być bezpośrednio odczuwane przez użytkowników budynków, właścicieli i najemców.

Wskaźnik ten ma być narzędziem informacyjnym służącym do podniesienia świadomości na temat korzyści płynących z inteligentnych technologii i technologii informacyjno-komunikacyjnych w budynkach szczególnie z perspektywy energetycznej.

Kolejnym celem pośrednim jest również poprawa współpracy między wszystkimi uczestnikami rynku wpływającymi na wznoszenie obiektów budowlanych i integracja sektora budynków z przyszłymi systemami energetycznymi i rynkami.

Metodologia określania wskaźnika ma obejmować następujące kluczowe funkcje związane z budynkiem i jego systemami technicznymi:

  • zdolności do utrzymania charakterystyki energetycznej i funkcjonowania budynku poprzez dostosowanie zużycia energii na przykład przez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych;
  • zdolności do dostosowania swojego trybu działania do potrzeb użytkownika, z jednoczesnym należytym uwzględnieniem dostępności elementów wygodnych dla użytkownika, utrzymaniem wysokich standardów dotyczących zdrowia i klimatu w budynku oraz zdolności informowania o zużyciu energii;
  • elastyczności ogólnego zapotrzebowania budynku na energię elektryczną, w tym zdolności do umożliwienia uczestnictwa w aktywnej i pasywnej, oraz ukrytego i jawnego reagowania na zapotrzebowanie, w odniesieniu do sieci, na przykład poprzez elastyczność i zdolności przesuwania obciążeń.

Wskaźnik SRI obowiązkowy?

Wprowadzenie powyższego wskaźnika w krajach członkowskich nie jest obligatoryjne, a decyzję każdy kraj ma podjąć samodzielnie.

Z jednej strony rozwiązanie jest zgodne z trendami, które obecnie obowiązują i Internetem rzeczy, z drugiej strony – metodologia ustalania tego wskaźnika stwarza duże pole do interpretacji i wprowadzania urządzeń, które nie zawsze będą uzasadnione w danym obiekcie.

Państwa członkowskie mają natomiast 20 miesięcy na dostosowanie swoich regulacji do wymogów nowej Dyrektywy. Zatem czas pokaże, czy czeka nas rewolucja, czy też zmiany w warunkach technicznych będą bardziej kosmetyczne, a wskaźnik SRI będzie miał takie samo znaczenie, jak obecnie certyfikaty energetyczne.

Dr hab. inż. prof. PW

Anna Bogdan

Politechnika Warszawska,
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych