Jak co roku, przed rozpoczęciem sezonu urlopowego, Urząd Regulacji Energetyki przypomina o kilku prostych zasadach, których przestrzeganie pozwoli odbiorcom energii cieszyć się udanymi wakacjami także po ich zakończeniu.

Jak należy postępować, aby uniknąć przykrych niespodzianek po powrocie z wakacyjnego wypoczynku? Oto kilka podstawowych rad przed wyjazdem na urlop.

Po pierwsze: ureguluj rachunku za energię elektryczną i gaz
Ważne, aby przed wyjazdem na urlop upewnić się, czy rachunki za energię i gaz zostały uregulowane we właściwym terminie lub czy termin ten nie upływa podczas naszej wakacyjnej nieobecności. Przedsiębiorstwo energetyczne nie może pozbawić konsumenta dostaw gazu czy energii, jeśli termin ten zostanie nieznacznie przekroczony, jednak może wstrzymać ich dostarczanie w przypadku co najmniej miesięcznej zwłoki z zapłatą.

Zanim jednak przedsiębiorstwo przerwie dostawy mediów do mieszkania klienta, musi on zostać o tym powiadomiony na piśmie. Ponadto przedsiębiorstwo jest zobowiązane wyznaczyć odbiorcy dodatkowy, dwutygodniowy termin do zapłaty zaległych i bieżących należności.

Należy także pamiętać, że wznowienie dostawy energii czy gazu wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowej opłaty, której wysokość określona jest w taryfie przedsiębiorstwa. Dlatego przed planowaniem dłuższej podróży, warto upewnić się, czy po powrocie zdążymy opłacić rachunek w odpowiednim terminie.

Po drugie: uważaj na nieuczciwych sprzedawców
Do Urzędu Regulacji Energetyki wpływają liczne skargi dotyczące praktyk przedstawicieli handlowych w kontekście zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Tego typu praktyki mogą również zdarzyć się w okresie wakacyjnym.

Z analizy skarg wynika, że często przedstawiciele handlowi stosowali niezgodne ze stanem faktycznym praktyki, m.in.:
•    przedstawiali się, niezgodnie z prawdą, jako pracownicy sprzedawcy z urzędu (przedsiębiorstwa z którym odbiorca miał podpisaną umowę), w związku z czym odbiorcy zawierali nową umowę z innym sprzedawcą będąc przekonanymi, że jest to umowa z dotychczasowym sprzedawcą;
•    przedstawiali się, niezgodnie z prawdą, jako pracownicy Urzędu Regulacji Energetyki, namawiając do podpisania nowej umowy;
•    fałszywie informowali odbiorców, że dotychczasowy sprzedawca kończy działalność i w związku z tym odbiorcy muszą podpisać nowe umowy;
•    fałszywie informowali odbiorców, że w związku ze zmianami przepisów prawa konieczna jest aktualizacja umów, w wyniku czego odbiorcy podpisywali umowy z nowym sprzedawcą będąc przekonanymi, że jest to umowa z dotychczasowym sprzedawcą;
•    fałszywie obiecywali sprzedaż energii po niższej cenie niż ta, którą dotychczas płacił odbiorca, po czym odbiorca już przy pierwszym rachunku zauważał, że płatności są większe niż dotychczas;
•    nie informowali przy zawieraniu umów o zawartych w nich usługach dodatkowych – np. ubezpieczeniu, które wiążą się z dodatkowymi opłatami;
•    informowali, niezgodnie z prawdą, że umowa z dotychczasowym sprzedawcą zostanie rozwiązana bez żadnych konsekwencji finansowych wobec odbiorcy;
•    nie informowali o 14-dniowym prawie do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem dostawcy;
•    stosowali różne techniki manipulacyjne w celu podpisania umowy, np. ponaglali konsumentów do jak najszybszego podpisania dokumentów bez możliwości wcześniejszego zapoznania się z ich treścią.

Po trzecie: zabezpiecz urządzenia na wypadek wyładowań atmosferycznych
Zmieniające się warunki klimatyczne coraz częściej powodują ekstremalne skoki temperatury powietrza, upały, nagłe wichury czy burze połączone wyładowaniami atmosferycznymi. Te ostatnie mogą poważnie uszkodzić podłączone do sieci urządzenia. Dlatego w celu ich zabezpieczenia przed awarią spowodowaną wyładowaniami, na czas naszej nieobecności, wyłączmy je z sieci. Jeśli jednak posiadasz sprzęt, który nawet podczas urlopu powinien pozostać aktywny, podłącz go do sieci za pośrednictwem listwy ochronnej, zabezpieczającej przed skutkami nagłych zmian napięcia lub skorzystaj z gniazdek z uziemieniem.

Po czwarte: zmniejsz zużycie energii elektrycznej
Wyłączenie z sieci urządzeń podczas wakacyjnej nieobecności czy to w domu, czy też w rodzinnej firmie, to nie tylko najskuteczniejsza i zarazem najprostsza metoda ich zabezpieczenia przed awarią, ale także znakomity sposób oszczędzania pieniędzy. Z myślą o swoim portfelu możesz zmniejszyć rachunek za energię elektryczną i co – równie ważne – racjonalnie użytkować energię z korzyścią dla środowiska naturalnego.

Źródło: URE