Artur Lorkowski – wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podczas otwarcia drugiego dnia webinariów Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE zapowiedział uruchomienie dwóch nowych programów dotacyjnych wspierających rozwój efektywności energetycznej w Polsce. Pierwszy z programów wesprze inwestycje w formule ESCO. Drugi program ma dotyczyć w szczególności budynków plusenergetycznych i wdrażania innowacyjnych, a przez to obarczonych większym ryzykiem technologii.

Wsparcie dla ESCO

ESCO jest to forma rozliczenia inwestycji zwiększającej efektywność energetyczną budynku. W wielkim skrócie, nakłady poniesione w celu uzyskania niższej energochłonności obiektu rozliczane są na podstawie realnych (miesięcznych, kwartalnych lub rocznych) oszczędności, jakie udało się w tych okresach wygenerować firmie odpowiedzialnej za realizację danego projektu. Przy czym wyjściowy koszt modernizacji energetycznej ponosi firma działająca w formule ESCO, a zlecający inwestycję samorząd spłaca go w ramach umownej części kwoty wspomnianych oszczędności.

Choć inwestycje w formule ESCO niosą ze sobą wiele korzyści (między innymi nie wymagają konieczności angażowania własnych środków finansowych i nie wymagają podjęcia ryzyka technicznego i ekonomicznego) nie są jeszcze w Polsce zbyt popularne.

Właśnie dlatego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju planuje uruchomienie programu wsparcia dla inwestycji w formule ESCO. Już jutro ma zostać podpisane porozumienie pomiędzy NFOŚiGW a PFR, które umożliwi uruchomienie programu – najpierw w formie pilotażu, a po jego sukcesie w formie pełnowymiarowego programu.

Uruchomienie tego typu wsparcia ma stanowić dodatkowy impuls dla podmiotów, które mają ograniczenie finansowe, a chciałyby zwiększyć swoją efektywność energetyczną.

Program Nowa Energia

Drugi program, nad którym będzie pracował Narodowy Fundusz, to program Nowa Energia. Jego celem będzie współpraca z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w zakresie przygotowania i wdrażania nowych technologii służących transformacji energetycznej. Nowy instrument finansowy posłuży jako wsparcie innowacyjnych wdrożeń technologii w zakresie efektywności energetycznej.

Trudno się oszukiwać – inwestycje w innowacyjne technologie, nawet jeśli są obiecujące, wiążą się z większym ryzykiem, niż sprawdzone technologie dostępne na rynku od wielu lat. W ramach programu Nowa Energia, NFOŚiGW chce wziąć na siebie część ryzyka od inwestorów przy wdrażaniu nowych technologii, udzielając im wsparcia finansowego.

Program ma stanowić zachętę dla inwestorów, by sięgali po nowe, obiecujące technologie. Nowa Energia będzie również wsparciem dla budynków plusenergetycznych wykorzystujących nowoczesne technologie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, czy też oszczędzania wody.

Jak mówił Ireneusz Zyska podczas webinarium NFOŚiGW pod koniec listopada bieżącego roku, celem programu Nowa Energia będzie podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wsparcie wdrożenia projektów w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych, ukierunkowanych na rozwój bezemisyjnej energetyki, w tym przemysłu, jak również rozwiązań systemowych pozwalających na uzyskanie maksymalnej efektywności wytwarzania, zagospodarowania oraz wykorzystania energii. Wsparcie Programu skierowano m.in. do przedsiębiorstw na wdrożenie technologii produkcji, transportu, magazynowania i wykorzystywania wodoru.

Nabór do programu Nowa Energia dla budynków plusenergetycznych zostanie uruchomiony w drugiej kolejności po programie wspierającym technologie wodorowe, który ma zostać uruchomiony już w przyszłym roku.

Podane informacje stanowią na razie jedynie zapowiedzi uruchomienia programów. Większej ilości szczegółów możemy spodziewać się w przyszłym roku, o czym będziemy na bieżąco informować!

Redakcja GLOBEnergia