W ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007 – 2013, 19 samorządów z rejonu podlaskiego otrzyma unijne wsparcie w wysokości 35,3 mln zł na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Kolektory montowane będą na dachach budynków publicznych i prywatnych z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność komercyjna. Nowo wykonane instalacje wykorzystywane będą do podgrzewania wody użytkowej. Wsparciem objętych zostanie 19 samorządów, jednak jeśli dostępna będzie większa ilość środków finansowych pochodząca np. z oszczędności, dofinansowaniem zostaną również objęte wnioski, które znalazły się na liście rezerwowej. 
 
Największym dofinansowaniem, wynoszącym 80% kosztów zakupu i instalacji kolektorów słonecznych zostanie objęta gmina Choroszcz, leżąca w pobliżu Białegostoku. Aż 380 gospodarstw z tej gminy skorzysta z unijnego wsparcia. Kolektory słoneczne zamontowane zostaną na dachach siedmiu budynków użyteczności publicznej, na szkołach i przedszkolach oraz na budynkach prywatnych. Całkowity koszt inwestycji w gminie Choroszcz wyniesie ponad 7 mln zł, z czego około 5,3 mln zł pochodzić będzie z funduszy unijnych.
Inwestycja w odnawialne źródła energii jest pierwszą tego typu w gminie Choroszcz, gdzie do tej pory na żadnym budynku użyteczności publicznej nie było instalacji solarnej. Realizacja inwestycji rozpocznie się na przełomie sierpnia i września bieżącego roku.

Źródło: Centrum Informacji o Rynku Energii