Wsparcie dla magazynów energii – jak to wygląda w innych krajach?

Zainteresowanie magazynami energii rośnie w całej Europie, również w Niemczech! Według niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Słonecznego - Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) tylko w 2020 roku liczba magazynów energii wzrosła o 47%. Ponadto u inwestorów zauważalna jest tendencja do instalowania systemu magazynowania energii elektrycznej w tym samym czasie, co nowego systemu fotowoltaicznego. W Niemczech liczba domowych systemów wzrosła o 88 000 w 2020 r. do łącznej liczby 272 000! Z jakich systemów wsparcia mogą korzystać Niemcy?

Zdjęcie autora: BMZ Poland

BMZ Poland

WE POWER THE FUTURE!

Magazynowanie energii słonecznej staje się obecnie coraz tańsze, a im większa pojemność magazynu energii, tym niższa jest jego cena. W związku z coraz większym naciskiem na zwiększenia autokonsumpcji, technologia staje się więc coraz bardziej popularna.

W Niemczech inwestorzy decydują się na magazynowanie energii słonecznej głównie z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest zmniejszająca się opłacalność inwestycji w same systemy fotowoltaiczne, w związku z obniżkami cen taryf gwarantowanych. W konsekwencji, coraz bardziej istotne staje się ograniczenie zakupu energii elektrycznej z sieci. Drugim powodem jest coraz większy nacisk na ochronę klimatu poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. W tym aspekcie magazynowanie energii elektrycznej jest bardzo pomocne!

Bez magazynu energii autokonsumpcja w gospodarstwie domowym zwykle nie przekracza 30%. Ze względu na brak możliwości natychmiastowego zużycia wytworzonej energii w ciągu dnia, większość energii jest wprowadzana do sieci. W Niemczech, koszt pozyskania energii z fotowoltaiki w przeliczeniu na kWh wynosi ok. 9 centów - ok. 0,41 zł/kWh. Z kolei za 1 kWh energii wprowadzonej do sieci można otrzymać zaledwie 7 centów – 0,32 zł/kWh. Dzięki zastosowaniu magazynu energii, autokonsumpcja może wzrosnąć nawet dwukrotnie. W efekcie może się to przełożyć na oszczędności na poziomie nawet 23 centów za kilowatogodzinę, gdyż cena za energię elektryczną z sieci wynosi ok. 32 centy za każdą kilowatogodzinę zużytej energii elektrycznej.

Dofinansowanie

W celu zmniejszenia kosztów inwestycyjnych w systemy magazynowania energii, można ubiegać się o dofinansowanie. W Niemczech dostępne jest finansowanie zarówno na poziomie federalnym, jak i stanowym (landów). Ponadto możliwa jest niskooprocentowa pożyczka z KfW - niemieckiego państwowego banku rozwoju z siedzibą we Frankfurcie nad Menem w ramach programu 270. Przyjrzyjmy się w skrócie, jak wygląda finansowanie magazynów energii na poziomie federalnym i stanowym.

Rodzaj finansowania zarówno na poziomie krajowym, jak i stanowym jest stale dostosowywany do okoliczności. Punktem wspólnym jest jednak to, że dotacja do magazynów energii ma na celu przede wszystkim wspieranie autokonsumpcji. Wsparcie odbywa się poprzez niskooprocentowane pożyczki promocyjne od KfW lub poprzez odrębne programy dotacyjne lub pożyczki w poszczególnych landach.

Promocja KfW na odnawialne źródła energii (Program 270)

Przykładem wsparcia jest program 270 oferowany przez niemiecki państwowy bank rozwoju z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Obejmuje on między innymi budowę i rozbudowę instalacji do wykorzystania energii odnawialnej, takich jak magazyny energii i systemy fotowoltaiczne. Środki mają na celu zwiększenie elastyczności popytu i podaży energii elektrycznej.

Dzięki promocyjnej pożyczce KfW 270 można sfinansować do 100 procent kosztów inwestycji w system magazynowania energii elektrycznej lub ogólnie koszty nabycia systemu fotowoltaicznego. Duża różnica w stosunku do zwykłych pożyczek ratalnych polega z jednej strony na szczególnie korzystnym oprocentowaniu, a z drugiej na latach rozruchowych bez konieczności spłaty. Dokładne warunki zależą od czynników takich jak okres kredytowania, stała stopa procentowa i lokalizacja.

Okres spłaty: (do wyboru) do 5 lat (1 rok rozruchu bez spłaty), do 10 lat (2 lata rozruchu bez spłaty), do 15 lat (3 lata rozruchu bez spłaty) lub do 20 lat (trzy lata rozruchu bez spłaty).
Oprocentowanie: Oprocentowanie indywidualne zależne od sytuacji osobistej, ekonomicznej i zdolności kredytowej. W zależności od tego stopa oprocentowania waha się od 1,03% do 7,70%.
Płatność: kwotę pożyczki można wypłacić w ciągu 12 miesięcy od zatwierdzenia - w kwotach częściowych lub w całości.
Spłata: Spłata kredytu odbywa się w ratach kwartalnych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie KfW?

Aby zakwalifikować się do programu konieczne jest wprowadzanie części wytworzonej energii elektrycznej do publicznej sieci energetycznej (program nie obejmuje instalacji off-grid).

Dotacje krajów związkowych do magazynów energii

Wiele krajów związkowych zapewnia dotacje jako formę zachęty do inwestowania w magazynowanie energii. Programy wsparcia są niezależne od finansowania KfW, przy czym mogą się o nie ubiegać wyłącznie osoby korzystające z energii słonecznej w danym landzie, których system fotowoltaiczny jest podłączony do lokalnej sieci energetycznej.

Jak dofinansowanie w landach wygląda obecnie?

  • Kilka programów promocji magazynowania energii elektrycznej jest wstrzymanych do odwołania z powodu koronawirusa oraz z powodu dużego zainteresowania.
  • Niektóre z nich zostaną prawdopodobnie uzupełnione dotacjami w 2022 roku.
  • Obecnie aktywne są programy finansowania w Bawarii, Berlinie, Nadrenii Północnej-Westfalii i Nadrenii-Palatynatu.

Oprócz programów finansowania rządowych i w poszczególnych landach dostępne są również regionalne programy finansowania (z miasta lub gminy). Dodatkowo w Niemczech działają programy, które obejmują tylko instalacje fotowoltaiczne.

Jak dofinansowanie do magazynów energii wygląda w Czechach? Przeczytaj więcej TUTAJ

Źródła:.solaranlagen-portal.com