Wsparcie dla magazynów energii

Zapowiadana i planowana na pierwszy kwartał 2022 roku czwarta edycja programu „Mój Prąd” budzi wiele emocji, szczególnie w zakresie możliwości uzyskania wsparcia dla instalacji fotowoltaicznych, połączonych z magazynami energii. Rynek tych ostatnich w naszym kraju jest na wczesnym etapie rozwoju, inwestorzy mają świadomość, że bez konkretnego wsparcia, zakup tych urządzeń może być utrudniony.

Zdjęcie autora: Bartłomiej Świderek

Bartłomiej Świderek

Manager ds. Rozwoju/Wiceprezes Zarządu GLOBEnergia Sp. z o.o.

Magazyny energii cieszą się dużą popularnością w krajach stawiających na efektywność energetyczną. Urządzenia te zapewniają bowiem stabilność zaopatrzenia w energię elektryczną indywidualnych gospodarstw domowych, stanowiąc świetnie uzupełnienie prosumenckich instalacji fotowoltaicznych – mówi Dariusz Siwek z BMZ Poland, firmy produkującej i dostarczającej magazyny również na rynek polski.

Efektywność energetyczna i stabilność domowych instalacji nie jest jednak domeną tylko państw najzamożniejszych. Ciekawy system wsparcia, który może być punktem odniesienia dla polskich projektów, właśnie wprowadzają nasi południowi sąsiedzi.

Systemy wsparcia

Wprowadzany system wsparcia w Czechach dotyczy instalacji fotowoltaicznych współpracujących z magazynami energii, a także innymi urządzeniami pozwalającymi na produkcję energii cieplnej czy ładowanie pojazdów elektrycznych.

Czechy to kraj o w miarę zbliżonym do naszego poziomie rozwoju i zamożności społeczeństwa. Warto przyjrzeć się proponowanym rozwiązaniom, bo być może podobne pomysły uda się wprowadzić także w Polsce – dodaje Siwek


Co zatem proponuje się tu inwestorom? Generalnie można uzyskać wsparcie do kwoty 200.000 koron czeskich (ok. 40.000 PLN), które stanowić może nie więcej niż 50% wartości planowanej inwestycji. Nie określono górnych limitów mocowych samej instalacji, jednak dofinansowaniem można objąć nie więcej niż 10kWp, przy czym kwota maksymalna dotyczy całej instalacji, razem z systemem pozwalającym na magazynowanie energii. Oznacza to, że nie można wnioskować o maksymalną kwotę na fotowoltaikę i osobno na magazyny – całość musi zamknąć się we wspominanym wyżej limicie. W przypadku magazynów energii wprowadzono limit wsparcia dla baterii o pojemności maksymalnie dwukrotnie większej niż moc instalacji PV. Mówiąc obrazowo, w przypadku instalacji fotowoltaicznej o mocy 2kwp, wsparcie otrzymuje magazyn o dowolnej pojemności, ale tylko do 4kWh. Wychodząc z takich założeń, czeski system wsparcia przewiduje konkretne rozwiązania dla rożnych kategorii instalacji.

Dla instalacji zapewniających autokonsumpcję czy wykorzystywanej np. do ogrzewania CWU wsparcie zaczyna się od 40 000 KCz (ok 8 tys PLN) za 2 kWp instalacji (mniejsze instalacje nie otrzymują wsparcia). Za każdy dodatkowy 1 kWp, aż do 10 kWp przysługuje wsparcie kolejnych 10 000 KCz (ok 2tys PLN). Instalacja największa, czyli 10 kWp to już kwota wsparcia na poziomie 120 000 KCz (24 tys PLN).

Dla instalacji z systemem magazynowania energii przewidziano dalsze wsparcie na poziomie 60 000 KCz (ok 12.000 PLN) za 2 kWp z magazynem, przy czym każdy kolejny 1 kWp to kolejne 10 000 KCz wsparcia, maksymalnie do 10 kWp.

Osobno przewidziano wsparcie dla samego magazynu. Wynosi ono 10 tys. KCz za każde 1 kWh. Minimalna pojemność magazynu nie może być jednak niższa od mocy samej instalacji (czyli 2 kWh) – w przypadku takiej instalacji wsparcie to 80 000 KCz (ok 16 tys PLN) – 60 tys koron wsparcia do fotowoltaiki z instalacją do magazynowania energii powiększone o 20 tys KCz za sam magazyn. System przewiduje także wsparcie dla instalacji zasilających pompy ciepła. Tutaj w przypadku minimalnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 kWp PV przygotowanej do zasilania pompy ciepła, można liczyć na wsparcie rzędu 100 000 KC. Gdyby zwiększyć moc instalacji i jeszcze dołożyć magazyn energii o pojemności 6kWh, dobijamy do maksymalnego poziomu wsparcia, czyli właśnie 200 000 koron.

Instalacje hybrydowe i dalsze bonusy.

Dwieście tysięcy koron to maksymalne wsparcie dla instalacji, przy założeniu, o czym piszemy wyżej, że nie przekracza ono 50% całości kosztów. Ale nie wyczerpuje to katalogu dofinansowań przewidzianych w Czechach – w programie wsparcia uwzględniono bowiem specjalne bonusy.

Dla instalacji z pompą ciepła, w przypadku gdy w budynku już jest zamontowane takie urządzenie, a zakłada się samą fotowoltaikę, wsparcie jest zgodne z wytycznymi dla instalacji PV. Jeśli jednak dopiero zamierzamy kupić pompę ciepła, zyskujemy jednorazowy bonus w wysokości 140 000 KCz (28 tys PLN) oraz dodatkowe 10 000 KCz za stworzenie systemu hybrydowego. Co ciekawe, instalacja wallboxa to dodatkowe 30 000 KCz + 10 000 KCz za stworzenie hybrydy. Dodatkowo można uzyskać też 5.000 koron na przygotowanie dokumentacji wykonawczej, a w trzech najuboższych regionach kwota ta jest zwiększana o dodatkowe 10%. Wsparcie dotyczy zarówno starych budynków jak i nowych. W przypadku nowych budynków, preferowane są tzw. systemy wyspowe, przede wszystkim takie, gdzie obiekt nie może być podłączony do sieci. Wsparcie, i jest to absolutna nowość, można uzyskać też na obiekty rekreacyjne. W przypadku inwestycji ze wsparciem, należy wykazać, że budynek w ciągu 24 miesięcy będzie nadawał się do zamieszkania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czeski system preferuje systemy hybrydowe i to takie, które zostaną prawidłowo zaprojektowane. Konieczność odpowiedniego skalkulowania wsparcia na konkretne elementy instalacji sprawia, że przynajmniej w założeniach uniknie się niebezpieczeństwa dofinansowania instalacji przewymiarowanych, czy źle zaplanowanych – mówi nam przedstawiciel jednej z firm wykonawczych z okolic Opawy.

Wprowadzenie w życie omawianego systemu wsparcia ma w czeskich realiach przełożyć się na zdynamizowanie rynku OZE w tym kraju. Jak przewidują analitycy, będzie to dotyczyło zarówno samych magazynów, jak i fotowoltaiki oraz, co szczególnie istotne, rynku urządzeń grzewczych, przede wszystkim zaś pomp ciepła.

Zobacz również