Wsparcie dla OZE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

W przygotowywanym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020, Ministerstwo Rolnictwa planuje objąć wsparciem sektor odnawialnych źródeł energii (OZE).

Jak powiedziała wiceminister Zofia Szalczyk, OZE zostanie objęte wsparciem w ramach programu "poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych". Celem programu jest modernizacja gospodarstw rolnych, dlatego środki pieniężne zostaną przeznaczone m.in. na przedsięwzięcia dotyczące oszczędnego gospodarowania energią i wodą.

Na dzień dzisiejszy, nie zostały jeszcze ustalone kwoty wsparcia, jak również nie jest znana ilość beneficjentów, którym środki te mogłyby zostać przekazane. Według wiceminister Szalczyk, wsparcie dla OZE nie zostało jeszcze dokładnie zdefiniowane w zarysie programu PROW 2014-2020. Sytuacja ta wynika z braku przepisów określających trójpak, a w nim ustawę o OZE.
Wiadomo już natomiast, że od maja do października, będą się odbywać konsultacje z podmiotami zainteresowanymi skorzystaniem ze środków programu PROW 2014-2020. Do listopada natomiast ma powstać ostateczna wersja programu, który w grudniu powinien już trafić pod obrady rządu.
Źródło:
Rynek Energii Odnawialnej