Wsparcie dla wiatraków na Morzu Bałtyckim. Inwestorzy podejmują kolejne kroki

Dwóch inwestorów działających w sektorze morskiej energetyki wiatrowej notyfikowało indywidualną cenę w kontrakcie różnicowym dla obu realizowanych wspólnie etapów projektu farmy morskiej Baltica - Baltica 2 i Baltica 3. Po weryfikacji dokumentacji przez Urząd Regulacji Energetyki oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów została ona przekazana do Komisji Europejskiej.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Mowa o największym producencie energii elektrycznej PGE Polska Grupa Energetyczna oraz duńskim deweloperze Ørsted. Spółki obecnie starają się o ustalenie indywidualnego poziomu wsparcia dla rozwijanej wspólnie morskiej farmy wiatrowej. Dokumentacja w tej sprawie trafiła już do Komisji Europejskiej. 

W kwietniu 2021 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznał realizowanym wspólnie przez PGE i Ørsted obu etapom Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica - Baltica 2 i Baltica 3 - wsparcie w kontrakcie różnicowym (CfD), wskazując w decyzjach maksymalną cenę wsparcia 319,6 zł/MWh. Oba etapy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica - Baltica 2 i Baltica 3 - są realizowane w tzw. pierwszej fazie systemu wsparcia – zakładającej przyznanie wsparcia w drodze indywidualnej decyzji Prezesa URE.

W związku z wymaganiami unijnych wytycznych dotyczących pomocy publicznej dla energetyki i ochrony środowiska oraz krajowych zasad przyznawania wsparcia w pierwszej przedaukcyjnej fazie systemu ustanowionego ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych, konieczna jest indywidualna notyfikacja wsparcia dla projektu do Komisji Europejskiej.

PGE i Ørsted jeszcze w październiku 2021 roku przekazały dokumentację dotyczącą indywidualnej notyfikacji do URE, skąd następnie trafiła ona do UOKiK. Na początku lutego 2022 roku dokumentacja została przekazana do Komisji Europejskiej.

Ustalenie z Komisją Europejską ostatecznych cen energii w kontrakcie różnicowym jest jednym z kluczowych elementów, który pozwoli inwestorom na podjęcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej dotyczącej budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Kontrakt różnicowy zabezpieczy duży wolumen energii po stałej cenie, co jest korzyścią nie tylko dla inwestorów, ale przede wszystkim dla odbiorców energii w Polsce. 

Kolejnym krokiem są ewentualne pytania i finalna decyzja Komisji Europejskiej. Spółki spodziewają się jej w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Decyzja KE nie kończy jednak procesu ustalania ostatecznej ceny kontraktu różnicowego. Potem nastąpi jeszcze weryfikacja ze strony Urzędu Regulacji Energetyki, który zdecyduje o ostatecznym poziomie wsparcia dla każdego z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica.

Energia z farm popłynie już w 2026 roku

Zgodnie z harmonogramem uruchomienie pierwszego etapu projektu, czyli Baltica 3 o mocy do 1045,5 MW, jest planowane na 2026 rok. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy do 1497 MW, ma być oddany do 2027 roku. Inwestycje te przyczynią się do przyspieszenia polskiej transformacji energetycznej. Oba etapy MFW Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne (PSzW), decyzje środowiskowe dla części morskiej, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem, a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD). W 2022 roku partnerzy projektu spodziewają się otrzymania decyzji środowiskowej dla części przesyłowej na lądzie, a także rozpoczną pracę nad pozyskaniem pozwoleń na budowę. Jest to ostatnie pozwolenie wymagane przed podjęciem finalnej decyzji inwestycyjnej.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna, Ørsted

Zobacz również