Podczas konferencji prasowej, która odbyła się pod hasłem: “30 lat w służbie polskiej ochrony środowiska i gospodarki wodnej – dokonania i perspektywy rozwoju” poruszono m.in. temat programu Czyste Powietrze oraz ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego.

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Celem Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, który NFOŚiGW realizuje we współpracy z 15 WFOŚiGW oraz samorządem lubelskim, jest: wspieranie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu energetyczno-klimatycznego UE, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, wspieranie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN/SEAP), wspieranie działań w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

Działania NFOŚiGW w liczbach

  • Zespół prawie 90 osób udziela porad i wskazówek przedsiębiorcom, samorządom i osobom indywidualnym.
  • Zrealizowano ponad 72 tys. działań doradczych, z których 83 proc. udzielono w związku z realizacją programu Czyste Powietrze.
  • Doradcy wsparli przygotowanie i wdrożenie około 1800 planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN).
  • Przeprowadzono 60 szkoleń, podczas których wyszkolono blisko 1500 energetyków gminnych z ponad 1100 gmin.
  • Odbyło się ponad 180 szkoleń, w których wzięło udział ponad 4 tys. pracowników ośrodków pomocy społecznej.

Program Czyste Powietrze

Podczas konferencji prasowej, prezes Marek Ryszka podał najważniejsze informacje dotyczące programu Czyste Powietrze. Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie zanieczyszczeń z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a także uniknięcie emisji zanieczyszczeń z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program Czyste Powietrze w liczbach:

Na koniec maja 2019 r. do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

  • wpłynęło 58,2 tys. wniosków,
  • zostało zawartych 12,2 tys. umów na kwotę 1,4 mln zł.
  • ponad siedem tysięcy wniosków przyjął sam WFOŚiGW w Katowicach.

Transformacja energetyczna w Polsce

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aktywnie wspiera rozwiązywanie problemów ekonomicznych poprzez kompleksową ofertę dla optymalizacji gospodarowania energią w zakresie: wytwarzania, dystrybucji i konsumpcji. Włącza się w ten sposób w realizację zadań transformacji energetycznej w naszym kraju, co będzie wykonywane z pomocą nowych programów: Energia Plus, Polska Geotermia Plus, Ciepłownictwo Powiatowe, Agroenergia. Na ten cel NFOŚiGW przeznaczy do 2023 r. 8,5 mld zł. Jako Zarządzający Funduszem Niskoemisyjnego Transportu (FNT) NFOŚiGW włącza się szeroko w rozwój elektromobilności. Prezes Artur Michalski zapowiedział także uruchomienie nowego programu priorytetowego Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły, w ramach którego NFOŚiGW dofinansuje min. zakup nowych elektrycznych autobusów szkolnych. Beneficjentami będą w tym przypadku gminy wiejskie oraz miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia