31 maja 2016 r. zakończył się nabór wniosków w konkursie w ramach poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 
Jak poinformowano na oficjalnej stronie programu, złożone zostały aż 204 wnioski w konkursie w ramach sektora energetyki.
W ramach konkursu dofinansowanie zostanie przeznaczone na projekty dotyczące kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, obejmujące:
 
ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów,wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
wymiana oświetlenia na energooszczędne;
przebudowa systemów grzewczych (lub podłączenie bardziej energetycznie i ekologicznie efektywnego źródła ciepła);
instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej;
zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;
instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji napotrzeby własne;
instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego;
opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego;
instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
instalacja zaworów podpionowych i termostatów, tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”;
przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego;
modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
 
Złożono 204 wnioski na łączną kwotę 811 mln złotych, podczas gdy alokacja środków z Unii Europejskiej na ten cel zakładała 200 mln złotych. 
Wybrane projekty przyczynią się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków. Dodatkowym rezultatem będzie poprawa stanu środowiska w skali lokalnej dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi.
 
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2016 r.
 
Przypomnijmy, że dofinansowanie może być udzielone:
państwowym jednostkom budżetowym 
szkołom wyższym 
administracji rządowej oraz nadzorowanym lub podległym jej organom i jednostkom administracyjnym 
podmiotom będącym dostawcami usług energetycznych
 
Maksymalny dopuszczalny poziom finansowania projektu to 85%.
 
Źródło: pois.gov.pl