Wspólnoty mieszkaniowe i pompy ciepła – czy jest szansa na wsparcie?

Pompy ciepła możemy spotkać najczęściej w budynkach jednorodzinnych, ale nie tylko. Coraz częściej te ekologiczne urządzenia pojawiają się również we wspólnotach mieszkaniowych. Poseł na Sejm Tomasz Szymański zapytał w interpelacji skierowanej do Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) o możliwość wsparcia wspólnot mieszkaniowych korzystających z pomp ciepła. Do jego biura poselskiego zgłosili się mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej z Grudziądza, gdzie obecnie koszt energii niekiedy przerasta możliwości finansowe członków wspólnoty mieszkaniowej. W jego ocenie ustawa „zamrażająca” ceny energii jest niewystarczająca. Co odpowiedział resort?

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBENERGIA. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Podziel się

Pompy ciepła zyskały na popularności w szczególności wśród gospodarstw domowych. Według danych Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), w Polsce zgłoszono użytkowanie 300 048 pomp ciepła (według stanu na 17 stycznia 2023 r.). W naszym kraju są też wspólnoty mieszkaniowe, które zrezygnowały z tradycyjnych kotłów na rzecz pomp ciepła. O jednej z nich pisaliśmy na łamach GLOBEnergia.pl. W bloku przy ul. Śląskiej 12 w Szczytnie funkcjonuje hybrydowa instalacja złożona z paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, gruntowych i powietrznych pomp ciepła. Panele fotowoltaiczne znajdują się na dachu budynków oraz od kilku miesięcy na balkonach. W ten sposób wspólnota mieszkaniowa zrezygnowała ze źródła gazowego.

Szymański zwrócił się w interpelacji skierowanej do MKiŚ z pytaniem, czy rząd planuje rekompensaty lub gwarancje cen energii elektrycznej dla wspólnot mieszkaniowych zużywających wyłącznie energię elektryczną do ogrzewania, wykorzystując pompy ciepła. Resort odpowiedział, że nie planuje takich rozwiązań, ale odbiorców energii w Polsce obejmuje kilka opcji, które zostały wprowadzone w celu ograniczenia wzrostu cen energii.

W dniu 18 października br. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Zawarty w niej mechanizm wsparcia obejmuje wszystkich odbiorców w gospodarstwach domowych (tzw. grupa taryfowa G), którzy w 2023 r., do poziomu zużycia do 2 MWh, 2,6 MWh w przypadku gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi lub 3 MWh dla gospodarstw domowych rolników i rodzin z Kartą Dużej Rodziny, będą korzystali z cen i stawek opłat zamrożonych na poziomie obowiązującym w 2022 roku.

Dodatkowym rozwiązaniem wprowadzonym jest jednorazowe wsparcie finansowe przeznaczone dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna - tzw. dodatek elektryczny. Świadczenie w postaci dodatku przysługuje, gdy gospodarstwo domowe posiada wyłącznie pompę ciepła. Świadczenia nie obejmują wspólnot mieszkaniowych. Ponadto Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie posiada w swojej ofercie programu z tytułu rekompensaty lub dofinansowania wysokich opłat energii elektrycznej, skierowanego do Wspólnot Mieszkaniowych wykorzystujących do ogrzewania pompy ciepła

Jest jedno rozwiązanie - Renowacja z gwarancją oszczędności EPC

Resort przypomina, że obecnie trwa nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na inwestycje w pilotażowym programie priorytetowym „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus”. Dotacja oferowana przez NFOŚiGW ma na celu pokrycie wkładu właściciela dofinansowania inwestycji poprawiającej efektywność energetyczną budynków, pozostałą część finansowania wnosi partner – przedsiębiorstwo usług energetycznych (ang. Energy Service Company - ESCO). Wysokość dotacji jest uzależniona od realizowanego standardu usprawnień oraz stopnia redukcji zapotrzebowania na energię końcową i wynosi 10-30 proc. wartości kosztów kwalifikowanych. Program skierowany jest do czterech typów beneficjentów, w tym do wspólnot mieszkaniowych – czytamy w wyjaśnieniach.

W ramach trwającego naboru wsparciem objęte są prace modernizacyjne budynków mieszkalnych wielorodzinnych powyżej siedmiu lokali, umożliwiające zmniejszenie zużycia energii końcowej przynajmniej o 30 proc. w stosunku do stanu istniejącego (przed modernizacją). Oznacza to, że wspólnoty mieszkaniowe chcące ograniczyć konsumpcję cen energii np. korzystając z pomp ciepła, mogą zgłosić się do dofinansowanie do modernizacji budynku.

Źródło: Sejm

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBENERGIA. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom