Współpraca Grupy ENERGA i banku BGŻ przy budowie biogazowni.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Bank BGŻ i spółka ENERGA podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy finansowaniu budowy biogazowni i elektrowni biogazowych.

Jedną ze strategii Grupy ENERGA są inwestycje w innowacyjną energetykę rozproszoną, odnawialno-gazową. Spółka planuje oprzeć inwestycje o małe, tj. od 0,5 do 2 MW źródła mocy wykorzystujące proces fermentacji biomasy pochodzenia odpadowego i rolniczego.  ENERGA BIOGAZ – program strategiczny w ramach którego ma być realizowany projekt budowy biogazowni,zakłada wytwarzanie energii z biogazu w biogazowniach rolniczych (pracujących w oparciu o odchody z hodowli bydła, trzody chlewnej lub drobiu, odpady poprodukcyjne w przemyśle spożywczym, uprawy celowe etc.) oraz gminno-utylizacyjnych (na terenie składowisk odpadów komunalnych i oczyszczalni ścieków).

Realizacja programu będzie następować przy udziale Banku BGŻ, od ponad 2 lat zaangażowanego w finansowanie inwestycji w OZE m.in. ze środków UE a także współfinansowania zewnętrznego.

Realizacja programu ENERGA BIOGAZ będzie następwać trzyetapowo według sekwencji 5-50-500 tzn. pierwszym etapie powstanie kilka biogazowni, w drugim kilkadziesiąt, a docelowo kilkaset. ENERGA chce go realizować głównie poprzez uczestnictwo kapitałowe w projektach budowy biogazowi. Poza współfinansowaniem Program oferować będzie głównie doradztwo, montaż finansowania, prowadzenie budowy, zarządzanie biogazowniami oraz zakup energii elektrycznej i świadectw pochodzenia od wytwórców.

źródło: http://media.energa.pl