Wstrzymanie przyłączy gazowych – cios w realizację programu Czyste Powietrze


W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że nowi inwestorzy w 2022 roku, którzy zdecydowali się na ogrzewanie gazowe, tymczasowo nie będą mieli możliwości zrealizowania przyłącza gazu. Polskiej Spółce Gazownictwa wyczerpał się budżet na te działania. W przestrzeni publicznej pojawiła się fala krytyki. Sytuacja w PSG może odbić się na realizacji kluczowego programu Czyste Powietrze.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Kocioł gazowy to jedno z najpopularniejszych źródeł ciepła w polskich domach, co potwierdzają dane z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Na rozwiązania gazowe stawiają także w większości beneficjenci programu Czyste Powietrze. Według danych na 30 listopada 2021 roku, 44,05 proc. wniosków w programie dotyczyło instalacji kotła gazowego kondensacyjnego. Jest to obecnie najpopularniejsze źródło ciepła w ramach powszechnego procesu wymiany nieefektywnych urządzeń grzewczych i termomodernizacji.

Wczoraj informowaliśmy, że doszło do zaskakującej sytuacji. Inwestorzy decydujący się na instalację kotła gazowego muszą się liczyć z utrudnieniami w zawieraniu umów na realizację przyłącza gazowego. Polska Spółka Gazownictwa poinformowała, że tymczasowo wstrzymała zawieranie umów na przyłącza gazowe. Na skutek bardzo dużego zainteresowania inwestycjami w kotły gazowe, spółce wyczerpał się budżet na lata 2022-2023. Duże zainteresowanie spowodowało, że środki zarezerwowane na najbliższe dwa lata zostały przeznaczone na realizację zawartych już umów.

Piotr Woźny, były prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i były pełnomocnik rządu ds. programu Czyste Powietrze, wyraził zdumienie sytuacją. Zauważył, że państwowa spółka z grupy GK PGNiG, która jest głównym beneficjentem programu Czyste Powietrze, masowo zaczyna odmawiać podłączenia do sieci. 

Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego, wskazał, że dedycenci nie panują nad sytuacją.

Dodał także, że “brak koordynacji i brak współpracy doprowadziły do tego, że wielu beneficjentów programu Czyste Powietrze zostało zaskoczonych nieoczekiwanym posunięciem PGNiG. W najbliższych tygodniach nastąpi tąpnięcie w programie. Rząd jest zupełnie do tego nieprzygotowany. 

W planie spotkanie na szczycie

Wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski poinformował, że 18 stycznia odbędzie się spotkanie NFOŚiGW z PGNiG oraz pełnomocnikiem premiera ds. Czystego Powietrza, Bartłomiejem Orłem. Spotkanie ma mieć charakter roboczy. 

Czy kryzys zostanie zażegnany? Trudno powiedzieć, jednak pojawiają się wątpliwości, czy faktycznie wzrost ilości przyłączy mógł faktycznie wpłynąć na aż tak dramatyczną sytuację PSG. Według informacji GUS w 2019 i 2020 roku wykonywano po 111 tys. przyłączy. W 2020 jest to 135 tys. Oznacza to około 20 proc. różnicę, która wydaje się, można było przewidzieć. O rozwoju sprawy będziemy informować na łamach GLOBEnergia.pl. 

Źródło: Money.pl, Twitter, Smog Wawerski, własne